Over de LVVP

Save the date: 15 november LVVP-symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Save the date: 15 november LVVP-symposium ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

20-09-2018 Print

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de LVVP een symposium met als titel ‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’. Het symposium is bedoeld voor álle LVVP-leden, zowel voor leden die volwassenen behandelen als voor leden die kinderen & jeugdigen behandelen. Het symposium vindt plaats in Utrecht en duurt van 17.30 tot 21.15 uur.

In één avond brengen wij u op de hoogte een aantal onderwerpen rondom de veiligheid in de vrijgevestigde praktijk. Per 1 januari 2019 bent u bij de behandeling van volwassenen verplicht de kindcheck te gebruiken, evenals het nieuwe afwegingskader bij de vernieuwde meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld. Het afwegingskader biedt u de juiste handvatten om te beslissen wanneer u verplicht bent om melding te doen bij Veilig Thuis en/of wanneer u de behandeling kunt voortzetten. Ook leert u meer over het herkennen van oudersignalen bij uw volwassen patiënten en hoe u kinderen kunt betrekken wanneer er sprake is van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld.

 

Na dit plenaire gedeelte kunt u kiezen uit twee van de volgende drie workshops:

 

  • Gespreksvoering bij vermoedens van (kinder)mishandeling
  • Suïcidepreventie
  • Privacyrechten van uw cliënt

 

Komende week wordt het volledige programma naar de leden verstuurd en ontvangt u meer informatie over aanmelding en kosten. Noteer de datum nu alvast in uw agenda!

 

Ook interessant

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer