Over de LVVP

Save the date: ledenvergadering op woensdagmiddag 20 november 2019

Save the date: ledenvergadering op woensdagmiddag 20 november 2019

03-07-2019 Print

De volgende alv vindt plaats op woensdag 20 november 2019. Dit keer is gekozen voor de middag, mede omdat een aantal leden heeft aangegeven dat het voor hen niet haalbaar is om ’s avonds aanwezig te zijn en dat zij daarom de voorkeur hebben voor een middagvergadering. Aanvangstijd en programma zijn nog niet bekend. Noteer deze datum wel alvast in uw agenda!

Ook interessant

LVVP verzoekt Menzis werkwijze 2014-2017 door te trekken naar 2018

Naar aanleiding van de gewonnen arbitragezaak heeft de LVVP Menzis verzocht om ook voor het jaar 2018 af te zien van ...

Lees meer

LVVP ondertekent statement over gebruik zorgstandaarden ggz in de praktijk

Vorige week zijn de 35 zorgstandaarden ggz opnieuw ingediend bij Zorginstituut Nederland voor opname in het Register. Dit keer vergezeld van ...

Lees meer