Over de LVVP

SBG beperkt het aantal ROM-instrumenten voor volwassenen

SBG beperkt het aantal ROM-instrumenten voor volwassenen

04-02-2016 Print

Per 1 juli 2016 wordt het aantal ROM-instrumenten door SBG beperkt tot de OQ-45, BSI en SQ-48. Gedurende een half jaar tot 1-1-2017 hebben behandelaren de tijd om over te stappen op één van deze vragenlijsten. 

Het bestuur van SBG heeft besloten om per 1 juli 2016 het aantal instrumenten binnen het zorgdomein Volwassenen Cure te beperken tot drie: OQ-45, BSI en SQ-48.  De behandeling van volwassenen in de gb-ggz en g-ggz behoren meestal tot het zorgdomein Volwassenen Cure. 

Als u altijd één van deze drie ROM-instrumenten gebruikt, dan verandert er niets.
Als u niet ROM't met één van deze instrumenten, dan wordt geadviseerd om vanaf 1 juli 2016 voor nieuwe behandelingen over te stappen en te starten met OQ-45, BSI of SQ-48.
Voor de reeds lopende behandelingen waarin u al geROM’d heeft met een ander instrument, kan voor de tussenmetingen en eindmeting hetzelfde ROM-instrument gebruikt worden tot 1-1-2018. 

SBG wil het aantal instrumenten beperken om de data zo vergelijkbaar mogelijk te maken. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet alle acht instrumenten even gevoelig zijn voor verandering. Meer achtergrond informatie vindt u op de website van de SBG.

De LVVP is zeer verrast door dit besluit, aangezien veel leden ook gebruik maken van de SCL-90 en de Core. De LVVP heeft dan om ook opheldering bij SBG gevraagd.
Vrijgevestigde behandelaren kunnen nog geen gegevens aanleveren bij SBG, maar dat zal in de loop van (eind) 2016 gaan veranderen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer