Over de LVVP

SBG sponsort leerstoel onderzoek ROM en benchmarking

SBG sponsort leerstoel onderzoek ROM en benchmarking

04-02-2013 Print

Onderwerpen onderzoeksagenda reeds opgesteld

Om wetenschappelijk onderzoek naar ROM en benchmarken te stimuleren heeft het bestuur van de Stichting Benchmark GGZ (SBG) besloten een deeltijd leerstoel (0,4 fte) te sponsoren.
In de GGZ zijn Routine Outcome Monitoring (ROM) en benchmarking relatief nieuwe ontwikkelingen. Het idee om systematische uitkomstgegevens te gaan verzamelen is niet nieuw: al in 1988 deed Paul M. Ellwood de suggestie om behandeluitkomsten van cliënten bij te houden en in gegevensbestanden vast te leggen. Het is pas de laatste jaren dat ROM in de GGZ in Nederland een grote vlucht neemt en de behandeling van de individuele patiënt meer en meer ondersteund wordt met gestandaardiseerde meetinstrumenten. Echt nieuw in de GGZ  is het idee om uitkomstgegevens op groepsniveau te gebruiken om beter zicht te krijgen op de uitkomsten van geboden zorg in de GGZ en zo de kwaliteit van die zorg te verbeteren in termen van effectiviteit, doelmatigheid en efficiëntie.

Er zijn uiteenlopende opvattingen over de mogelijkheid om betekenisvolle transparantie te creëren in de ‘black box’ van de GGZ, en over de vraag of dit uiteindelijk tot kwaliteitsverbetering van de zorg zal leiden, lopen de meningen ook uiteen. Onder wetenschappers (Van Os et al. 2012; Blijd-Hogewys et al. 2013, Tijdschrift voor Psychiatrie) werd recent discussie gevoerd over de haalbaarheid van benchmarken. Door de Wetenschappelijke Raad van SBG is een onderzoeksagenda opgesteld met onderwerpen die nader onderzocht dienen te worden. Wetenschappelijk onderzoek kan immers het best het kaf van het koren scheiden in deze opvattingen.
De leerstoel met als doel dit wetenschappelijk onderzoek te bevorderen wordt ingesteld bij het Instituut Psychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden op het profileringsgebied Health, Prevention and the Human life cycle. De Universiteit van Leiden, met name het LUMC, heeft een lange traditie op het gebied van ROM. Naast onderzoek zal vanuit de leerstoel ook onderwijs verzorgd worden in de toepassing van (diagnostische) meetinstrumenten, ROM en Benchmarken in de GGZ. Ook Kim de Jong, deelnemer aan de ROM-commissie van de NVVP, doet als wetenschapper ROM-onderzoek aan de Universiteit van Leiden. De NVVP loopt met de ROM-portal voorop in het geprotocolleerd gebruik van ROM in de behandeling.

Ook interessant