Over de LVVP

SBG voert aantal wijzigingen in per 2015

SBG voert aantal wijzigingen in per 2015

04-02-2015 Print

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief berichtten, is het voorlopig niet mogelijk om ROM-gegevens bij de Stichting Benchmark Ggz (SBG) aan te leveren. Er is voor 2015 echter wel een responsepercentage van 25% afgesproken. Dit betekent dat u straks over 25% van uw totale caseload een voor– en eindmeting dient aan te leveren. Dit responspercentage geldt in ieder geval voor volwassenen en ouderen. Voor kinderen en jeugdigen zijn er (nog) geen landelijke afspraken met gemeenten over ROM en benchmarking; wij adviseren u om deze ROM-gegevens in ieder geval te blijven verzamelen.

Voormeting bij de initiële DBC (alleen gespecialiseerde ggz)

SBG heeft voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2015 een wijziging doorgevoerd voor de datum die telt als voormeting bij de initiële DBC. Tot nu toe werd de peildatum voor de voormeting van de initiële DBC afgeleid van de datum van de eerste behandelsessie; die peildatum is nu veranderd in de datum van de eerste activiteit in de diagnostische/behandelfase. Met name bij instellingen ligt de diagnostische en behandelfase soms verder uit elkaar en zijn dit vaak gescheiden trajecten. Voor de meeste vrijgevestigden ligt diagnostiek en behandeling in elkaars verlengde of worden deze zelfs gelijktijdig uitgevoerd. Elke meting die drie maanden vóór of na de peildatum is uitgevoerd, is geschikt voor de voormeting. Er is tot 1-7-2016 sprake van een overgangsfase.

 

Kind en jeugd (gb-ggz en g-ggz)

Het is momenteel onduidelijk welke rol SBG gaat  spelen in de nieuwe jeugdzorg. Er wordt verwacht dat hier in de loop van 2015 meer duidelijkheid over komt. Het blijft echter wel mogelijk om in 2015 k&j-ROM-gegevens bij SBG aan te leveren. Deze gegevens worden echter niet meegenomen in de responspercentages over 2015 voor de zorgverzekeraars, omdat het geen verzekerde zorg meer is.

In verband met de invoering van de Jeugdwet moeten k&j-DBC’s (g-ggz) en k&j-zorgprestaties (gb-ggz) op 31 december 2014 administratief afgesloten en op 1 januari 2015 weer geopend zijn. Deze DBC’s en zorgprestaties worden op basis van de sluitings- en begindatum geëxcludeerd van de ROM-resultaten. Ze tellen dus niet mee in de teller en de noemer van uw responspercentage bij verzekeraars. Alle k&j-DBC’s en –zorgprestaties, die tot en met 30-12-2014 zijn afgesloten, tellen wél mee voor de respons en het behandeleffect van 2014. 

 

Zoals hierboven aangegeven, faciliteert SBG vanaf januari 2015 nog wel om voor kind en jeugd ROM-gegevens aan te leveren en te benchmarken. Alleen DBC’s en zorgprestaties die vanaf 2 januari worden geopend, gaan weer meetellen voor de respons- en behandeleffectgegevens van het zorgdomein Kind en Jeugd over 2015. Het is voor SBG niet de bedoeling dat u een extra ROM-meting doet voor de trajecten die afgesloten worden op 31-12-2014 en weer opent op 1-1-2015. Echter op dit moment zijn er nog geen afspraken met gemeenten hierover. Het is nog niet bekend of gemeenten waarde hechten aan de ROM-gegevens.

 

Het invullen van ROM-vragenlijsten voor kinderen tot 11 jaar

De SBG-expertraad adviseert om het veld te instrueren over de benchmark van ROM-gegevens van kinderen tot 11 jaar: een ouder -bij voorkeur de moeder- zou de informant moeten zijn van de vragenlijsten voor klachten en symptomen. Ouderlijsten mogen niet ingevuld worden door groepsbegeleiders of behandelaren. Vanaf 11 jaar geldt een vrije keuze van de respondent, maar alleen trajecten die zijn voorgemeten en nagemeten door dezelfde respondent zijn geschikt voor het bepalen van behandeluitkomsten. Door deze instructie zijn de lerarenversies van de klachtenlijsten niet meer aanleverbaar bij SBG: SDQ-T, C-TRF en TRF. ”‹Echter, nogmaals het is niet bekend of gemeenten de ROM-gegevens gaan gebruiken.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer