Over de LVVP

SBG wijzigt minimale ROM-dataset

SBG wijzigt minimale ROM-dataset

25-01-2018 Print

De Stichting Benchmark GGZ (SBG) heeft per 1-1-2018 enkele wijzigingen doorgevoerd in de minimale ROM-dataset. Voor vrijgevestigden zijn de variabelen ‘leefsituatie’ en ‘opleidingsniveau’ van belang. De LVVP gaat ervan uit dat de diverse softwareleveranciers de wijzigingen meenemen in hun ROM-software.

Vereenvoudiging ‘leefsituatie’ en ‘opleidingsniveau’
De wetenschappelijke raad van SBG heeft vorig jaar geadviseerd om de uitvraag van de casemixvariabelen ‘leefsituatie’ en ‘opleidingsniveau’ te continueren, maar een vereenvoudiging van deze variabelen wenselijk te vinden. De nieuwe codes treft u aan in de nieuwe SBG-codelijst 20180101. Deze vindt u onder de tab Handleidingen.

SBG verwerkt geen gegevens meer voor zorgdomeinen kinderen & jeugd en dyslexie
Vanaf 01-01-2018 treedt SBG niet langer op als gegevensverwerker voor de prestatie-indicatoren voor het k&j-veld. Vanaf die datum worden metingen voor de zorgdomeinen kinderen & jeugd en dyslexie niet meer verwerkt. U hebt een half jaar de tijd om deze wijziging door te voeren. Per 01-04-2018 zullen deze zorgdomeinen ook niet meer opvraagbaar zijn in BRaM.
Let op: het zorgdomein kinderen & jeugd kan nog wel aangeleverd worden, maar alleen met Argus-gegevens. U kunt de Argus-rapportage in BRaM dus ook blijven raadplegen voor het zorgdomein kinderen & jeugd.

DSM-IV naar DSM 5

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor de diagnosebepaling in 2017 de overgang van de DSM-IV naar de DSM-5 geïntroduceerd. In 2017 konden de primaire diagnosecode en nevendiagnosecode(s) voor een zorgtraject met startdatum in 2017 nog aangeleverd worden bij SBG met een DSM-IV-diagnosecodes of met een DSM 5-diagnosecodes. Per 01-01-2018 kunnen de primaire diagnosecode en nevendiagnosecode(s) voor zorgtrajecten met een startdatum in 2018 uitsluitend met een DSM 5-diagnosecode worden aangeleverd.

 

Wel ROM’en, niet aanleveren bij SVR/SBG
De LVVP blijft het belang benadrukken van ROM voor het monitoren van de behandeling en ook van het onderling vergelijken van de behandelresultaten met andere zorgaanbieders (spiegelinformatie). Voor het monitoren bestaan er immers geen juridische obstakels. Voor het aanleveren van ROM-data ten behoeve van spiegelinformatie echter nog steeds wel. Met name vrijgevestigde zorgaanbieders zijn daarin uiterst kwetsbaar vanwege hun individuele tuchtrechtelijke aansprakelijkheid. De LVVP wil haar leden daarvoor behoeden en blijft zich sterk maken voor een deugdelijke oplossing waarmee de bescherming van cliëntgegevens is gewaarborgd.

Om aanlevering van uw ROM-data bij SBG te voorkomen, dient u als zorgaanbieder uw ROM-data niet aan te leveren bij de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR). SVR levert uw ROM-data namelijk automatisch door aan SBG. Tenzij u vóór juli 2017 de switch bij SVR eenmalig aan hebt laten zetten zodat uw ROM-data niet worden doorgezet naar SBG. Die optie werd destijds eenmalig aangeboden. U kunt bij uw ROM-leverancier checken of uw ROM-data automatisch worden aangeleverd aan SVR. Zo ja, dan adviseren wij u uw leverancier te verzoeken dit niet meer te doen.

Ook interessant

Identiteit: wat bindt ons als vrijgevestigden?

Medio januari hebben het bestuur en bureau weer een beleidsmiddag met elkaar gehad. Identiteit stond op die middag centraal. In ...

Lees meer

NZa beboet zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is tijdens zorginkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit deelt een boete uit van € 10.000 aan een zorgverzekeraar die een wijziging in zijn zorginkoopplan voor 2017 niet voldoende ...

Lees meer