Over de LVVP

Schippers beantwoordt Kamervragen over opvraag ggz-gegevens aan verzekerden met privacyverklaring

Schippers beantwoordt Kamervragen over opvraag ggz-gegevens aan verzekerden met privacyverklaring

04-02-2016 Print

Zoals we eerder berichtten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal grote zorgverzekeraars aangeschreven over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden die gebruikmaken van een privacyverklaring. Uit de door de zorgverzekeraars verstrekte inlichtingen blijkt dat één zorgverzekeraar om een verwijsbrief vroeg aan verzekerden met een privacyverklaring. Deze zorgverzekeraar heeft de overtreding op dit punt inmiddels naar aanleiding van het optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens beëindigd. VVD-Kamerlid De Lange heeft hier Kamervragen over gesteld; de antwoorden van minister Schippers kunt u hier lezen.

Minister Schippers geeft in haar beantwoording onder meer aan dat de Autoriteit Persoonsgegevens bij nieuwe signalen opnieuw tot onderzoek zal overgaan. De autoriteit heeft het geldende juridisch kader via een persbericht en informatie op haar website onder de aandacht gebracht van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en verzekerden.

 

Privacyverklaring
Via een privacyverklaring kunnen ggz-patiënten regelen dat er op de declaratie aan hun zorgverzekeraar geen diagnosegegevens staan. Voor het opvragen van diagnose-informatie uit verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden met een privacyverklaring geldt het volgende:

  • In het kader van een formele controle mogen zorgverzekeraars niet vragen om een behandelplan en / of diagnose-informatie uit de verwijsbrief (zie hierover ook de bovenstaande artikelen). In dat kader mag ook een medisch adviseur van de zorgverzekeraar  de diagnose-informatie uit de verwijsbrief en/of het behandelplan niet inzien. Overigens mogen zorgverzekeraars ook bij formele controle van de declaraties van verzekerden zonder privacyverklaring niet vragen om behandelplan en diagnose-informatie uit de verwijsbrief.
  • In het kader van materiële controle (onderzoek waarbij de zorgverzekeraar nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en of deze het meest was aangewezen) is het mogelijk dat een behandelplan en/of diagnose-informatie uit de verwijsbrief wordt gevraagd. Hierbij moeten wel de daarvoor geldende – strikte – regels worden gevolgd (download hier het stappenplan).  Bovendien mag de zorgverzekeraar zo’n controle niet uitvoeren om het enkele feit dat er sprake is van een privacyverklaring.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer