Over de LVVP

Schippers: betere rol- en taakverdeling ministerie VWS en NZa

Schippers: betere rol- en taakverdeling ministerie VWS en NZa

04-02-2015 Print

Minister Schippers (VWS) stuurde onlangs een kabinetsreactie aan de Eerste Kamer op de rapporten over het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de evaluatie van Wmg en NZa. In deze brief zet zij de maatregelen uiteen die zij neemt om het vertrouwen in en het gezag van de NZa als zorgautoriteit te versterken, nadat deze het afgelopen jaar onder druk zijn komen staan.

Eén van de maatregelen die Schippers neemt in reactie op de aanbevelingen van de onafhankelijke onderzoekscommissie (commissie Borstlap), is dat het ministerie van VWS voortaan zelf het beleid vaststelt met betrekking tot de bekostiging in de zorg. De NZa voert vervolgens het door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor komt er een meer logische knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en zo wordt duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is.

De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht, die nu nog bij de NZa liggen, zullen overgaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa zal zich bezig blijven houden met het zorgtoezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de Wet Landurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen.

Naast de wijziging in de taken van de NZa worden ook maatregelen genomen om de interne organisatie te versterken. Zo komt er een driehoofdig bestuur, onder leiding van de onlangs benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee, dat intern onderzoek kan doen naar ICT en financiële zaken. Het loket waar mensen misstanden kunnen melden wordt uitgebreid en klantvriendelijker ingericht. Verder verbetert de NZa zelf haar personeelsbeleid en ICT en is het interne beleid ten aanzien van bestuurskosten aangescherpt.

 

Voorgeschiedenis

Uit een evaluatie die vorig jaar in opdracht van het ministerie van VWS door adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) werd uitgevoerd, bleek dat binnen de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) een te grote nadruk is komen te liggen op de macrobetaalbaarheid van het zorgstelsel. Hierdoor raken kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de verdrukking en heeft de NZa zich kunnen ontwikkelen tot een quasiregulerende instantie met grotere bevoegdheden dan oorspronkelijk bedoeld.
De evaluatie maakt onderdeel uit van breder onderzoek naar het functioneren van de NZa binnen het kader van de Wmg. Ook het onderzoek van de commissie Borstlap maakt hier onderdeel van uit. Volgens AEF gaat het uitvoeringstoezicht van de NZa verder dan de oorspronkelijke intentie van de wetgever. Door de grote politieke en publieke aandacht voor fraude, gepast gebruik en incorrect declareren heeft het uitvoeringstoezicht zich ontwikkeld van een low profile administratief controlemechanisme tot een vorm van quasiregulering, aldus de rapporteurs.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer