Over de LVVP

Schippers en Van Rijn lanceren programma ”˜rechtmatige zorg”™

Schippers en Van Rijn lanceren programma ”˜rechtmatige zorg”™

04-02-2015 Print

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn ingestemd met het programmaplan ‘aanpak fouten en fraude in de zorg’. Belangrijke elementen uit dit programma zijn: één centraal meldpunt voor zorgfraude, grotere capaciteit van het Openbaar Ministerie, duidelijke en fraudebestendige regels, afspraken over correct declareren bij zorgaanbieders, gezamenlijk fraudeonderzoek door zorgverzekeraars, en aanscherping van de Wet toelating zorginstellingen. VWS heeft de LVVP verzocht te participeren in de werkgroep 'correct declareren', waar we aandacht gaan vragen voor deugdelijke materiële controles,

Het programmaplan is tot stand gekomen met inbreng van onder andere patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, de NZa, de I-SZW, de FIOD en het OM. In het plan nemen al deze partijen hun verantwoordelijkheid om fouten bij declaraties en betalingen in de zorg tegen te gaan en fraude aan te pakken.

Het plan is zorgbreed, van de Zorgverzekeringswet tot de WMO 2015, en omvat de inzet voor de komende jaren op preventie, controle en handhaving van fouten en fraude. Daarbij speelt samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen een belangrijke rol. Om de samenwerking en ieders verantwoordelijkheid bij de handhaving te benadrukken hebben de betrokken partijen voor de komende jaren een nieuw convenant ondertekend over de samenwerking bij de bestrijding van zorgfraude. Gemeenten worden bij de aanpak van fraude ondersteund door de rijksoverheid, declaratieregels worden verscherpt en waar nodig verduidelijkt. Ook krijgen zorgverzekeraars waar nodig meer prikkels om fouten en fraude aan te pakken en wordt bestaande wet- en regelgeving getoetst op fraudegevoeligheid en duidelijkheid.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer