Over de LVVP

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

Schippers maakt transparantieslag in de zorg

04-02-2015 Print

Minister Schippers maakte op 2 maart in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat zij 5 miljoen euro per jaar beschikbaar stelt voor een programma om de transparantie van de zorg te verbeteren. Patiënten moeten eenvoudig te weten kunnen komen waar ze welke kwaliteit kunnen verwachten, welke vragen ze moeten stellen en wat de behandeling gaat kosten, aldus de minister. Ook de LVVP vindt het van belang dat aan de voordeur op te maken valt wat de kwaliteit is van de ggz-professional en investeert daarom al jaren in toetsbare en transparante kwaliteitscriteria.

Schippers heeft vier doelen opgesteld die in 2015, ‘het jaar van de transparantie’, gehaald moeten worden:

  • Informatie voor patiënten over de kwaliteit van het zorgaanbod komt versneld beschikbaar.
  • Mensen moeten betrouwbare informatie over de zorg makkelijk kunnen terugvinden. Schippers wil dat bereiken door onder meer de website kiesbeter.nl met informatie over honderden behandelingen. Daarnaast wil de overheid ook een portaal worden naar andere websites met nuttige en betrouwbare informatie, waarbij www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl met name genoemd worden.
  • Richtlijn- en indicatorontwikkeling en het begrijpelijk maken ervan krijgt een stevige impuls. Het Kwaliteitsinstituut gaat dit aanpakken.
  • De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling.

 

In haar brief aan de Kamer laat Schippers weten dat patiënten in de eerste helft van 2015 de eerste verbeteringen gaan merken in de informatievoorziening over de medisch-specialistische zorg. Later dit jaar volgen de andere sectoren.

De minister wil zorgaanbieders, sectoren en beroepsgroepen aanpakken, die achterblijven bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Het kwaliteitsinstituut gaat de ‘achterblijvers’ het komende halfjaar identificeren zodat zij daarna een inhaalslag kunnen gaan maken. De NZa ziet toe op correcte aanlevering van de benodigde data. Wordt deze niet geleverd, dan kan de NZa een boete opleggen.

 

Kwaliteit van de ggz-professional

Net als in het vorige artikel, willen we ook hier onderstrepen dat leden van de LVVP voldoen aan de diverse kwaliteitscriteria en zich daarin transparant opstellen. De LVVP vindt het namelijk van belang dat aan de voordeur op te maken valt wat de kwaliteit is van de zorgaanbieders. Daarom investeren we permanent in de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria en het visitatietraject, in ROM en e-mental health. Leden van de LVVP zijn professionele zorgaanbieders, die mede op basis van hun lidmaatschap werken met de kwaliteitscriteria en –instrumenten die de vereniging van belang acht. Dat komt ten goede aan zowel de patiënt, de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar.

Daarnaast werkt een aantal leden actief mee aan de realisatie van richtlijnen in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en ontwikkelt de LVVP een professioneel statuut voor de ggz-behandelaar waarbij de professionele inbedding het uitgangspunt is.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer