Over de LVVP

Schippers wil budgetoverschrijding verhalen op niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Schippers wil budgetoverschrijding verhalen op niet-gecontracteerde zorgaanbieders

04-02-2015 Print

In het zorgplan dat minister Schippers onlangs in een brief aan de Tweede Kamer presenteerde, geeft zij aan dat zij budgetoverschrijdingen wil gaan verhalen op niet-gecontracteerde zorgaanbieders. De LVVP wil de juridische haalbaarheid van dit plan onderzoeken, omdat we voor onze leden de keuze willen borgen om al dan niet een contract aan te gaan met zorgverzekeraars. Die keuze heeft namelijk niets te maken met kwaliteit van zorg, maar met een doorslaand machtsevenwicht in het voordeel van de zorgverzekeraars.

In het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is in 2013 het macrobeheersinstrument (mbi) ingevoerd, dat per 2014 van toepassing is op zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het mbi wordt tot op heden generiek toegepast. Dat wil zeggen dat bij een macro-overschrijding van de financiële kaders in het jaar t+2 alle zorgaanbieders met een voor iedereen gelijk (generiek) percentage kunnen worden gekort. Het is daarbij niet relevant of de aanbieder een contract heeft of niet. Op die manier kunnen overschrijdingen in de zorg worden teruggevorderd.

 

Differentiatie

Partijen werken sindsdien aan een haalbaar gedifferentieerd mbi, waarbij uitsluitend ‘de vervuiler’ betaalt. Daarbij zouden gecontracteerde zorgaanbieders die binnen een omzetplafond werken, worden gevrijwaard. Tot op heden is dit systeem echter technisch te ingewikkeld gebleken. Bovendien draagt het een aantal verborgen nadelen in zich:

De markt wordt dichtgetimmerd voor starters. Die krijgen vaak geen contract, en omdat het mbi werkt met een vertraging van twee jaar, worden deze nieuwkomers mogelijk geconfronteerd met een grote terugvordering uit het verleden.
Ook voor de overige niet-gevrijwaarde declarerende zorgaanbieders brengt dit systeem grote risico’s mee voor de bedrijfsvoering. Een nieuwe verslavingskliniek kan voor een grote budgetoverschrijding zorgen, en omdat de plafondcontracten zijn gevrijwaard, komt de rekening terecht bij de 5% die geen vrijwaring heeft.
Zorgverzekeraars houden in hun budget rekening met het feit dat niet alle contractanten tot het omzetplafond zullen declareren. Als blijkt dat iedereen heeft geproduceerd tot het omzetplafond, dan is er feitelijk al sprake van een overschrijding. Aanbieders die een contract hebben met een omzetplafond hoeven zich dan alsnog geen zorgen te maken over een terugvordering. Echter, degenen die geen contract hebben of geen contract met een omzetplafond, zullen de rekening van de overschrijding gepresenteerd krijgen.
En last but not least: de minister doet in haar brief voorkomen alsof alleen gecontracteerde zorgaanbieders kwaliteitszorg bieden, omdat zorgverzekeraars op kwaliteit zouden inkopen. Dat is volgens de LVVP een misvatting. Vicevoorzitter Hans Kamsma zei daar onlangs het volgende over: “Visitatie, ROM, gegevensaanlevering aan het jaarcodeboek, een eigen herregistratie, een eigen klachtenregeling, een kwaliteitshandboek: zomaar een greep uit de taal voor kwaliteit die de LVVP heeft ontwikkeld. De verbetering blijkt vooral te moeten worden bereikt door het versterken van de machtspositie van de zorgverzekeraars en het nog verder uitbreiden van het afleggen van verantwoording door de zorgaanbieders. Dit leidt tot een toenemend ongelijk speelveld tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, zonder dat dit de garantie biedt op meer kwaliteit.”

 

Met het voornemen van de minister om uitsluitend niet-gecontracteerde zorgaanbieders te laten opdraaien voor mogelijke budgetoverschrijdingen, worden in feite alle zorgaanbieders geforceerd om een contract te sluiten met de zorgverzekeraars. De niet te beïnvloeden financiële risico’s zijn anders immers te fors voor de vrijgevestigde ggz-professional. Er is al geruime tijd sprake van een ongezond machtsevenwicht, waarin zorgverzekeraars eenzijdig de ‘markt’ bepalen. De zorgplannen van de minister met een gedifferentieerd mbi als ultiem afrekenmiddel, versterken deze disbalans die hiermee een gevaarlijk kantelpunt nadert. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn van een gezonde zorgmarkt. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer