Over de LVVP

Sector presenteert nieuwe werkagenda ggz

Sector presenteert nieuwe werkagenda ggz

04-02-2015 Print

Minister Schippers reageerde positief op de op 26 november gepresenteerde ‘agenda voor transparantie en gepast gebruik’ in de ggz. Deze werkagenda, opgesteld door de branchepartijen waaronder de LVVP, heeft als doel om kwaliteit en kosten inzichtelijk te maken voor patiënt en verzekeraar. Dit draagt bij aan gepast gebruik, waardoor de betaalbaarheid van goede geestelijke gezondheidszorg voor de langere termijn overeind blijft, en zorgt voor minder administratieve lasten. De minister heeft de agenda voorzien van deze brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

De ggz-partijen maken in hun nieuwe werkagenda een duidelijke keuze voor gepast gebruik. Kernwoorden zijn matched care en gepersonaliseerde zorg. Er gaat vaker gemeten worden wat het effect van een behandeling is. Hierdoor kan – in overleg met de patiënt – veel beter worden beoordeeld of een behandeling moet worden doorgezet, afgebouwd of dat een andere behandeling nodig is. Geanonimiseerde gegevens over de effectiviteit van behandelingen komen beschikbaar voor verzekeraars. Verzekeraars kunnen hierdoor beter op kwaliteitscriteria zorg inkopen. Bovendien kunnen zij hun eigen uitvraag op kwaliteit achterwege laten, waardoor de administratieve lasten voor de zorgverleners afnemen. Er komt een kwaliteitsstatuut dat ervoor gaat zorgen dat de nieuwe landelijke afspraken daadwerkelijk op het niveau van de dagelijkse zorgverlening worden toegepast. Zie hierover het volgende artikel.

 

Naar een nieuwe productstructuur: het Engelse model
De bekostiging van de ggz ondergaat ook wijzigingen. In de plannen voor doorontwikkeling van de productstructuur is niet langer de tijdsduur van de behandeling het uitgangspunt, maar de specifieke behoefte van de patiënt aan zorg. Er komt dan ook ruimte in het financieringssysteem om steeds praktisch met de patiënt te kijken welke zorg nodig is. Gevolg van deze verandering is ook dat gegevens sneller beschikbaar komen en er dus veel eerder zicht is op de daadwerkelijke uitgaven. Concreet:

  • In het Engelse model wordt gewerkt met circa 20 zorgclusters met vaste evaluatiemomenten. Op deze evaluatiemomenten (of zo veel eerder als nodig) wordt in samenspraak met de patiënt bepaald of en zo ja welk zorgcluster voor de volgende periode van toepassing is en dus of de behandeling moet worden beëindigd, opgeschaald, met dezelfde intensiteit moet worden voortgezet, of afgeschaald.
  • De zorgclusters in het Engelse model (inclusief de vaste evaluatiemomenten) bieden verder ook de mogelijkheid om de zorgstandaarden die momenteel worden ontwikkeld, hierbij aan te laten sluiten. Ook lijkt het mogelijk om de generalistische basis-ggz op een natuurlijke wijze in de zorgclusters op te nemen.
  • Het Engelse model biedt de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens om de informatievoorziening over de macro-uitgaven te versnellen. Het is van belang dat een nieuw bekostigingsmodel in de ggz bijdraagt aan de structurele houdbaarheid van de ggz-uitgaven.
  • Verder biedt het Engelse model de mogelijkheid de administratieve lasten op termijn te verminderen doordat de noodzaak van het continu bijhouden van de tijdsbesteding (tijdschrijven) kan verdwijnen.

 

Alle betrokken partijen, waaronder de LVVP, hechten grote waarde aan deze 'stip op de horizon' (met een invoering in 2019) en hebben unaniem hun steun uitgesproken om de komende jaren toe te werken naar deze nieuwe productstructuur. Het implementatieplan voorziet in het uitvoeren van pilots en experimenten met een prototype van deze nieuwe productstructuur in de periode die loopt van maart 2016 tot en met december 2017. Begin 2018 kan dan de laatste hand worden gelegd aan de uitwerking van de productstructuur.

We informeren u de komende maanden over de uitwerking van de werkagenda. Alle stukken over dit onderwerp vindt u op deze pagina.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer