Over de LVVP

september-interview met LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren

september-interview met LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren

04-02-2016 Print

Je bent vast drukdoende met het kwaliteitsstatuut, contractering en ROM (SVR). Wat vind je van dit alles? ‘Ik heb nog nooit zo’n grote ‘to-do-list’ gehad voor mijn praktijk. Ik moest door fors wat weerstand heen. De minister heeft bovenaan de agenda staan dat de administratieve lasten dienen te worden teruggedrongen; in werkelijkheid leidt het primaat van de markt en het gepolder daarover in de zorg alleen maar tot meer en meer administratieve verplichtingen. Het kwaliteitsstatuut was een goed compromis vanuit de commissie Meurs, maar het wordt nog onvoldoende gedragen en benut door alle partijen. Verzekeraars maken ieder hun eigen beleid, en leggen ons ieder hun eigen ‘kwaliteitseisen’ op, terwijl het basistarief steeds verder daalt. Dat mag je dan terugverdienen door jezelf op te hangen aan de voorschriften van de verzekeraar.

Ik blijf de mantra, dat zorgverzekeraars middels benchmarking regulerend kunnen werken in de zorgmarkt, zowel qua kwaliteit als qua kosten, dom en ondoordacht vinden. Het is te gek voor woorden dat je voor een behoorlijk  tarief op een contract met een zorgverzekeraar eerst moet betalen voor een keurmerk dat door dezelfde zorgverzekeraar wordt verkocht. Dat moet van tafel. Daar zijn we dan ook hard mee bezig, zoals iedereen in de laatste nieuwsbrief heeft kunnen lezen.

Het kwaliteitsstatuut invullen zelf was eigenlijk betrekkelijk gemakkelijk: als je gevisiteerd bent en een goede website hebt, heb je de meeste informatie al voorhanden. Wel heb ik me geërgerd aan wat ik maar ‘registratiefetisjisme’ noem, het opzoeken van BIG-registraties is net als die van agb-codes een verzoeking, omdat die websites gewoon slecht zijn. Ik ben uitverkoren mee te werken aan het volgende kostprijsonderzoek van de NZa en ik vrees dat het voeren van onze praktijk veel duurder is geworden door al deze administratieve rompslomp en dat zal ik opvoeren ook.

Zo valt trouwens ook te denken aan het meer in rekening brengen van indirecte tijd voor al die extra verrichtingen.

Wat betreft ROM: ik ben reuzebenieuwd naar hoe men kan benchmarken met klachtenlijsten. Individueel is het een instrument dat per cliënt iets toevoegt aan de evaluatie. Een vergelijking op groepsniveau gaat per definitie mank. Die enorme datahonger zien we natuurlijk op alle fronten: bij aanschaf van spullen via internet krijg je tegenwoordig geheid een vragenlijst om de verkoper te beoordelen. Ik denk dat we allemaal zo langzamerhand heel ‘evaluatiemoe’ gaan worden. Wij zullen blijven ijveren voor een kwaliteitstoetsing die relevant, werkelijk meetbaar en reëel is. Ik hoop dat we, nu we een bestuurszetel hebben in de SBG bij monde van LVVP-vicevoorzitter Hans Kamsma, daar ook nog meer aan kunnen bijdragen.’

 

Wat vind je van de contracten en sluit je met alle verzekeraars contracten?

‘Allereerst vind ik het een verademing dat de Multizorg-verzekeraars vorig jaar kozen voor een tweejarig contract, een beetje continuïteit; daar zouden de anderen een voorbeeld aan kunnen nemen. Het keurmerk KiBG dat Zilveren Kruis Achmea, VGZ en CZ honoreren zal ik principieel niet binnenhalen. Ik ga uit van mijn kwaliteitsstatuut als document waarin ik mijn geloofsbrieven aanbied (naast mijn BIG-registratie, LVVP-visitatie en andere kwaliteitskenmerken). In de gespecialiseerde ggz is het vermoed ik wat gemakkelijker dan in de generalistische basis-ggz om toch nog een paar grotere zorgverzekeraars te contracteren. Ik kijk per verzekeraar wat ik nog reëel vind. Daar gaat best veel tijd in zitten, al hebben de LVVP-alerts uit het LVVP-contractenoverzicht mij erg geholpen! Ik sluit dus niet met alle zorgverzekeraars een contract; dat hoeft ook helemaal niet in een vrijgevestigde praktijk.’

 

Iets anders. Er is een initiatief tot oprichting van een nationaal zorgfonds, wat vind je hiervan?

‘Een nationaal zorgfonds, een weg uit de marktwerking zie ik politiek voorlopig –helaas- niet gloren. Alleen de SP zal zoiets nu steunen, vermoed ik. Ik was deze zomer in de VS; de televisiereclame is daar veel gericht op de zorg, commerciële zorg. En dat betekent heel veel luxe zorg en onnodige zorg. De VS heeft ook verreweg de duurste gezondheidszorg in de wereld. Ik denk dat wij in Nederland nog teren op de verworvenheden van de verzorgingsstaat en ons nauwelijks realiseren dat we die aan het afbreken zijn en de VS achterna gaan. Daardoor ontstaat een veel groter verschil tussen arm en rijk in de toegang tot zorg. In de ggz zie je dat het invoeren van prestatiebekostiging leidt tot afbraak van kwaliteit, het aanbieden van oppervlakkige korte interventies in plaats van gedegen matched care. Gespecialiseerde professionals moeten plaatsmaken voor op modules ingezette, goedkope, minder opgeleide krachten. In die zin vind ik de initiatieven tot oprichting van een nationaal zorgfonds goed. Ik denk dat onze grote zorgverzekeraars en de middenpartijen die hen steunen in hun monopolie veel meer tegenspel moeten krijgen. Wie betaalt, bepaalt immers. Dat is nu steeds meer onze realiteit. Een tegenbeweging vanuit een brede basis van aanbieders en burgers zal uiteindelijk gewicht in de schaal leggen.’

 

Deze maand heeft het LVVP-bureau geen ledenvraag ontvangen. Wilt u de voorzitter of vicevoorzitter een vraag stellen? Mail deze dan naar Annemarie van der Meer via a.vandermeer@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer