Over de LVVP

Special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 voor leden

Special zorginkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 voor leden

03-05-2018 Print

De LVVP heeft de jaarlijkse special gepubliceerd over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. Leden kunnen de special downloaden op Mijn LVVP. Het jaarlijkse overzicht met contractvoorwaarden wordt opgesteld zodra de zorgverzekeraars de contracten hebben gepubliceerd.

We hebben het inkoopbeleid van 2019 grondig bestudeerd en voorzien van commentaar. Met regelmaat voeren we gesprekken met alle zorgverzekeraars; zij zijn dus op de hoogte van de visie van de LVVP.

Daarnaast attenderen we leden alvast op enkele belangrijke data en termijnen die met name Menzis, CZ en DSW/a.s.r. hanteren. Voor de overige zorgverzekeraars zijn er in deze fase geen aandachtspunten.
Menzis: aanmeldtermijn voor nieuwe aanbieders sluit op 1 juni 2018

Menzis hanteert een korte termijn voor het aanmelden van nieuwe zorgaanbieders en aanbieders die in 2017 niet bij Menzis gedeclareerd hebben. Hebt u in 2018 geen contract met Menzis gesloten, maar overweegt u dit voor 2019 wel te doen? Of hebt u in 2018 niet bij Menzis gedeclareerd? Dan dient u zich vóór 1 juni 2018 bij Menzis aan te melden via het online contactformulier! Bent u te laat, dan kunt u voor 2019 geen contract met Menzis sluiten.
CZ: invullen vragenlijst waardegedreven zorgcontractering niet verplicht

CZ heeft contractanten via vecozo een vragenlijst gestuurd. De LVVP heeft hierover veel vragen gekregen van leden die in de veronderstelling waren dat het invullen van de vragenlijst noodzakelijk is om een contract met CZ te krijgen. Dat is echter niet het geval: de vragenlijst staat los van de contractering. Het invullen van de lijst is niet verplicht; dit heeft CZ in het inkoopbeleid bij de sluitingsdatum voor het invullen van de vragenlijst vermeld.
Waarvoor dient de vragenlijst dan wel? CZ wil inventariseren hoeveel tijd contractanten besteden aan de behandeling van patiënten met één van de drie aandoeningen anorexia, borderline persoonlijkheidsstoornissen en depressie. Invullen kan tot 18 mei 2018. Via de vragenlijst kunt u zich ook (facultatief) aanmelden voor deelname aan een expertgroep over één van deze aandoeningen.
DSW/a.s.r.: informatiebijeenkomsten inkoopbeleid in juni 2018

Voor aanbieders van curatieve ggz die meer willen weten over het inkoopbeleid van DSW/a.s.r. voor de periode 2019-2020, organiseert deze verzekeraar in juni enkele informatiebijeenkomsten. Houd hiervoor de actuele berichtgeving van DSW/a.s.r. in de gaten.

Ook interessant

13 juni 2018: algemene ledenvergadering LVVP

Op woensdag 13 juni a.s. vindt van 18.00 tot 21.00 uur de voorjaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de ...

Lees meer

Nieuwe hulp voor keuze praktijksoftwarepakket

Een praktijksoftwarepakket heeft impact op het gehele administratieve proces in een vrijgevestigde ggz-praktijk. Maar welk pakket past nou het beste? ...

Lees meer