Over de LVVP

Speciale bijeenkomst over DBC-registratie voor vrijgevestigden in de ggz

Speciale bijeenkomst over DBC-registratie voor vrijgevestigden in de ggz

04-02-2015 Print

Ieder voorjaar organiseert DBC-Onderhoud netwerkbijeenkomsten over de dagelijkse DBC-registratie met het geldende DBC-pakket. Bij voldoende animo houdt DBC-Onderhoud op 14 april een speciale netwerkbijeenkomst voor vrijgevestigden in de ggz. Het DBC-pakket voor 2015 staat daarbij centraal.

Uw ervaringen en die van andere deelnemers vormen de basis voor een informatieve bijeenkomst, met actieve ondersteuning door deskundigen van DBC-Onderhoud. Bij voldoende belangstelling vindt de bijeenkomst plaats op dinsdag 14 april 2015 in de avond. Voor een broodje en een afsluitende borrel wordt gezorgd. De bijdrage in de kosten bedraagt 67,50 per deelnemer. Om het netwerkkarakter te borgen, kunnen maximaal 60 mensen deelnemen.

Loopt u in de dagelijkse praktijk tegen registratieknelpunten aan en heeft u interesse in de netwerkbijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar congres@dbconderhoud.nl. Bij voldoende belangstelling ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst en de wijze van aanmelden.

 

Eerste wijzigingen DBC-pakket 2016 voor ggz bekend

De eerste wijzigingen voor het DBC-pakket 2016 voor de ggz zijn vastgesteld. De komende tijd vindt nog nadere besluitvorming plaats, onder meer rond het verkorten van de doorlooptijd, de verplichting van vermelding van zorgvraagzwaarte en de invoering van DSM-5. Ook wordt gekeken naar een oplossing voor de bekostiging van dove en slechthorende patiënten in de gespecialiseerde ggz. Deze besluiten worden medio maart verwacht. Lees voor meer informatie de circulaire van de NZa.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer