Over de LVVP

Spelregels gegevensregistratie generalistische basis-ggz hard nodig

Spelregels gegevensregistratie generalistische basis-ggz hard nodig

04-02-2014 Print

Professionals lopen vast in cliëntregistratie

De ervaring van NVVP-leden leert dat in de software voor registratie van producten in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) allerlei verplichte velden moeten worden ingevuld met vakinhoudelijke informatie. Zo zijn er 10 soorten activiteiten die geregistreerd kunnen worden. Maar hoe bijvoorbeeld te kiezen uit een face-to-face behandeling, een gespecialiseerde behandeling en een consultatie? Daarnaast wordt er ook gevraagd om de zorgvraagzwaarte in te vullen (zorgvraagzwaarte As 1-As 2/ ernst/ functionerend/ hulpvraag/ lerend/ contextueel).

NVVP-leden lopen hierin vast omdat er voor de gb-ggz geen spelregels bestaan, zoals bij DBC-registratie wel het geval is. De NVVP vindt het zeer wenselijk dat deze spelregels alsnog spoedig worden opgesteld.

Het HHM-rapport biedt slechts een grofmazig verwijsmodel dat ook door de behandelend psycholoog/psychotherapeut kan worden gebruikt voor de bepaling van een cliëntprofiel dat past bij een zorgproduct in de gb-ggz.

 

Brief minister over knelpunten declaratiesysteem gb-ggz

Naar aanleiding van het ordedebat zond minister Schippers onlangs een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij uitlegt hoe het declaratiesysteem in de nieuwe ggz-echelons werkt en waarom dit nadelige gevolgen heeft voor met name de generalistische basis-ggz.

De gespecialiseerde ggz maakt zoals voorheen in de tweedelijns ggz gebruik van het DBC-declaratiesysteem. Voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) is een nieuw declaratiesysteem geïntroduceerd met vijf zorgvraagzwaarteproducten, die -net als bij de DBC’s het geval is- pas na beëindiging van het zorgtraject in rekening kunnen worden gebracht. Vanwege de technische implementatie van de declaratiestandaard kunnen ggz-professionals in zowel de gespecialiseerde ggz als in de gb-ggz pas per 1 juli 2014 declareren bij de zorgverzekeraar. Voor de gespecialiseerde ggz is de impact minder groot omdat de gemiddelde doorlooptijd van de DBC’s acht maanden is en omdat er een doorloop van behandelingen c.q. declaraties is vanuit 2013. De minister geeft aan dat alles erop gericht is om deze situatie in 2015 te voorkomen door de relevante beleidsregels voor dat jaar al vóór 1 juli 2014 vast te stellen. Zorgverzekeraars hebben inmiddels een noodvoorschotregeling getroffen waarop gecontracteerde aanbieders van gb-ggz een beroep kunnen doen. Zie hiervoor de websites van de zorgverzekeraars. De minister zegt een vinger aan de pols te houden.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer