Over de LVVP

Staat de klachtenregeling vindbaar op uw praktijkwebsite?

Staat de klachtenregeling vindbaar op uw praktijkwebsite?

15-11-2018 Print

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bent u verplicht om te allen tijde duidelijk te maken waar cliënten terecht kunnen met eventuele klachten. Vermeld daarom uw deelname aan de LVVP-klachtenregeling duidelijk op uw website én neem de klachtenregeling zelf op de website op.

Waar of niet: u bent verplicht op uw praktijkwebsite aan te geven dat u aangesloten bent bij een (de LVVP-)klachtenregeling in het kader van de Wkkgz

Dat is juist. In de Wkkgz staat dat een zorgaanbieder de klachtenregeling onder de aandacht van zijn cliënten moet brengen. U bent verplicht een kwaliteitsstatuut (ks) op uw website te publiceren. In het ks dient u op te nemen dat u bij een klachtenregeling aangesloten bent.

 

Waar of niet: op de praktijkwebsite moet (een link naar) de klachtenregeling opgenomen worden.

Dat is juist. Dit is opgenomen in het model-kwaliteitsstatuut.

 

Waar of niet: de klachtenregeling moet vindbaar zijn in de praktijk (fysiek)

Dat is nergens zo bepaald. Voor cliënten die geen gebruik (kunnen) maken van internet zou u een geprinte versie beschikbaar kunnen stellen op aanvraag. Deze groep kunt u selecteren door bij de intake eventueel te vragen naar de toegang tot het internet. U hoeft in het behandelplan niet te verwijzen naar de klachtenregeling of deze er aan te hechten. Wel moet in behandelplan worden aangegeven bij wie een cliënt terecht kan met vragen en klachten.

 

Waar of niet: tijdens het eerste gesprek moet de behandelaar cliënten wijzen op de klachtenregeling
Dat is niet juist. U dient wel een verwijzing op de website te zetten naar het kwaliteitsstatuut; de klachtenregeling maakt daar deel van uit.

 

Meer informatie vindt u in de handreiking van het ministerie van VWS voor zzp-ers en solistisch werkende zorgverleners.

Informatie over de LVVP-klachtenregeling vindt u hier.

Ook interessant

Ledenoproep: denk mee over (door)ontwikkeling zorgstandaarden en generieke modules

De (door)ontwikkeling van de zorgstandaarden en generieke modules wordt overgenomen door akwa. Concrete plannen zijn er voor de (door)...

Lees meer

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer