Over de LVVP

Staat de klachtenregeling vindbaar op uw praktijkwebsite?

Staat de klachtenregeling vindbaar op uw praktijkwebsite?

27-08-2020 Print

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bent u verplicht om te allen tijde duidelijk te maken waar cliënten terecht kunnen met eventuele klachten. Vermeld daarom uw deelname aan de LVVP-klachtenregeling duidelijk op uw website én neem de klachtenregeling zelf op de website op. Heeft u geen website, dan moet de klachtenregeling zichtbaar en beschikbaar zijn in de praktijk. Bij signalen van onvrede vraagt de wet van u dat u deze onvrede bespreekbaar maakt. Blijft de onvrede bestaan, dan dient u de patiënt zelf actief op de klachtenregeling te wijzen.

Waar of niet: u bent verplicht op uw praktijkwebsite aan te geven dat u aangesloten bent bij een (de LVVP-)klachtenregeling in het kader van de Wkkgz
Dat is juist. In de Wkkgz staat dat een zorgaanbieder de klachtenregeling onder de aandacht van zijn cliënten moet brengen. U bent verplicht een kwaliteitsstatuut (ks) op uw website te publiceren. Heeft u geen praktijkwebsite, dan moet de klachtenregeling zichtbaar en beschikbaar zijn in de praktijk. In het ks dient u op te nemen dat u bij een klachtenregeling aangesloten bent.

Waar of niet: op de praktijkwebsite moet (een link naar) de klachtenregeling opgenomen worden.
Dat is juist. Dit is opgenomen in het model-kwaliteitsstatuut voor de ggz. Heeft u geen praktijkwebsite, dan moeten zowel het ks als de klachtenregeling zichtbaar en beschikbaar zijn in de praktijk.

Waar of niet: de klachtenregeling moet vindbaar zijn in de praktijk (fysiek)
Dat is nergens zo bepaald. Echter, als u geen praktijkwebsite heeft, dient u wel een geprinte versie fysiek vindbaar en beschikbaar te hebben in de praktijk. Voor cliënten die geen gebruik (kunnen) maken van internet, zou u een geprinte versie beschikbaar kunnen stellen op aanvraag. Deze groep kunt u selecteren door bij de intake eventueel te vragen naar de toegang tot het internet. U hoeft in het behandelplan niet te verwijzen naar de klachtenregeling of deze er aan te hechten. Wel moet in behandelplan worden aangegeven bij wie een cliënt terecht kan met vragen en klachten.

Waar of niet: tijdens het eerste gesprek moet de behandelaar cliënten wijzen op de klachtenregeling
Dat is niet juist. U dient wel een verwijzing op de website -dan wel zichtbaar in de praktijk- te zetten naar het kwaliteitsstatuut en daarmee naar de klachtenregeling.

Meer informatie

Ook interessant

Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021

De beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG – 21140) en de eindrapportage kostenonderzoek MVO SBOH zijn gepubliceerd. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2021 ...

Lees meer

Gebruik geen Gmail, Hotmail of Yahoo voor patiëntcontact

Ze zijn er nog steeds: behandelaren met een onveilig Gmail, Hotmail of Yahoo account die dit gebruiken voor patiëntcontact. ...

Lees meer