Over de LVVP

Staatssecretarissen evalueren 1e kwartaal onder de Jeugdwet

Staatssecretarissen evalueren 1e kwartaal onder de Jeugdwet

04-02-2015 Print

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met deze brief informeren de staatsecretarissen van VWS en VenJ de Tweede Kamer over de stand van zaken in de eerste maanden van het nieuwe jeugdstelsel en geven ze aan hoe de verdere vernieuwingsslag in het jeugdstelsel wordt gemaakt. Zorgaanbieders maken zich zorgen. De LVVP zal deze zorgen kenbaar maken aan de Tweede Kamer voor het debat over de Jeugdwet van volgende week.

De staatsecretarissen geven aan in het eerste kwartaal van dit jaar nadrukkelijk zicht te hebben gehouden op de gevolgen van de stelselwijziging voor ouders en kinderen. De belangrijkste conclusie is, dat zorgcontinuïteit aan kinderen en ouders is geboden en dat zich geen grote problemen hebben voorgedaan als gevolg van de transitie in het jeugdstelsel. De wijze waarop gemeenten er met aanbieders voor zorgen dat een complexe operatie als deze in korte tijd tot een werkend nieuw stelsel leidt, verdient waardering, aldus de brief aan de Kamer.
Tegelijkertijd zijn er echter ook knelpunten zichtbaar geworden die moeten worden opgelost, zoals de administratieve lasten en zorgen rond privacy. Ook geven de staatssecretarissen aan zich te realiseren dat deze stelselwijziging voor individuen niet altijd geruisloos verloopt: jeugdhulpverleners die onzeker zijn over hun baan of deze zelfs verliezen, en ouders die zich niet altijd goed gesteund voelen in hun zorg voor het vinden van de juiste hulp voor hun kind.

 

Zorgen van zorgaanbieders

De grootste zorg van alle professionals die werkzaam zijn onder de Jeugdwet, generalistisch of gespecialiseerd werkend, is dat kinderen niet op de goede plaats in behandeling komen of door onvoldoende bekwame hulpverleners worden behandeld. Het is van cruciaal belang dat vakbekwame professionals op de juiste plek worden ingezet. Uit reacties van zorgaanbieders blijkt dat wijkteams vooral druk zijn met schuldenproblematiek en woonvraagstukken in plaats van met jeugd-ggz. Partijen hebben voorts zorgen over de financiën van gemeenten. Veel gemeenten kampen met de generieke korting die door de overheid is opgelegd. Jeugd-ggz komt daardoor onder druk te staan en tevens ook de vergoeding aan jeugd-ggz-aanbieders.

Zeer binnenkort gaat namens de veldpartijen, waaronder de LVVP, een brief uit naar de VNG. Tevens vindt volgende week een debat over de Jeugdwet plaats in de Tweede Kamer. Wij sturen de Kamerleden voor die tijd nog een factsheet waarin we onze zorgen kenbaar maken.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer