Over de LVVP

Start met het aanleveren van uw ROM-data aan SBG

Start met het aanleveren van uw ROM-data aan SBG

04-02-2016 Print

Vrijgevestigde ggz-aanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 ROM-data aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR), opgericht door LVVP, NIP en NVvP, maakt dit mogelijk. In de afgelopen twee maanden hebben zich ruim 2600 vrijgevestigden geregistreerd bij SVR. Als u tot deze groep behoort, dan leest u hieronder wat u moet doen om de aanlevering van uw ROM-data te starten. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Regel dit dan vandaag nog via het klantportaal van SVR.

Stuur uw unieke licentiesleutel door

Zodra uw registratie bij SVR definitief is (na de 4 weken bedenkperiode ontvangt u een bevestiging), ontvangt u per e-mail een unieke licentiesleutel van SVR. Deze licentiesleutel dient u samen met uw agb-code door te geven aan zowel uw ROM- als praktijksoftwareleverancier. Deze licentiesleutel heeft uw leverancier nodig om de benodigde data -via SVR- aan te kunnen leveren aan SBG. Staat uw leverancier nog niet in dit overzicht? Laat hen dan contact opnemen met InfinitCare, de Trusted Third Party.

 

Extra informatie voor gebruikers van de LVVP ROM-portal

In nauwe samenwerking met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) heeft Reflectum als leverancier van en partner in het LVVP ROM-portal de juiste voorbereidingen getroffen om uw ROM-data aan SVR aan te leveren. SVR heeft een zogenaamde licentiesleutel geïntroduceerd, waarmee uw ROM-data geïdentificeerd kunnen worden. Indien u klant bent bij Reflectum en gebruikmaakt van de LVVP- (NVVP- en/of LVE-) ROM-portal, dan ontvangt Reflectum graag deze licentiesleutel van u, samen met uw agb-codes (uw persoonlijke code en de code van uw praktijk). U kunt deze sleutel en codes aan Reflectum doorgeven via een speciaal webformulier. Klik hier om direct het formulier te openen op de site van Reflectum. Met het doorgeven van de licentiesleutel aan Reflectum, geeft u direct toestemming voor het aanleveren van uw ROM-data aan SVR.

http://www.reflectum.nl/aanmelding-svr-licentiesleutel/ 

 

Start aanlevering data vanaf 1 oktober

Het laatste kwartaal van 2016 wordt gezien als proefperiode voor de aanlevering van data en het testen van de centrale infrastructuur. Zodra uw softwareleverancier de koppeling met de SVR-applicatie heeft gerealiseerd en uw unieke licentiesleutel heeft verwerkt, kunnen de data naar SBG worden gestuurd. Het proces rondom de aanlevering van data verschilt per leverancier. Bij een aantal leveranciers gebeurt dit automatisch, bij een aantal leveranciers dient u zelf de data op te sturen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw leverancier. Aanlevering van data is mogelijk vanaf 1 oktober voor behandelingen in de generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde ggz met een afsluitdatum vanaf 1 juli 2016. Deze gegevens tellen niet mee voor de ROM-responspercentages voor 2017.

Controleer uw kwaliteitsrapportage

Rond de 20e van elke maand ontvangt u een kwaliteitsrapportage van SVR. Hierin leest u of de kwaliteit van de aangeleverde data voldoende is, of de data die uw softwareleverancier heeft aangeleverd juist is en of alle verplichte velden daadwerkelijk gevuld zijn. U heeft tot de 28e van elke maand de tijd om uw data te controleren, indien nodig aan te passen en opnieuw aan te leveren. Vanaf de 28e van elke maand worden uw data door SVR verwerkt en aangeleverd bij SBG. Bij aanvang van iedere nieuwe maand ontvangt u een verwerkingsverslag over de SBG-aanlevering.

U kunt zo vanaf 1 oktober alvast ervaring opdoen met het aanleveren van de benodigde data. En uw processen hierop toerusten. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het klantportaal van SVR. Per 1 januari 2017 start de officiële, verplichte, aanlevering van data aan SBG.

 

Hebt u de SVR-webinar over de aanlevering van ROM-data gemist?

U kunt de webinar Hier via YouTube terugkijken of de samenvatting lezen. Bijna 200 personen hebben de webinar live gevolgd en ruim 500 personen hebben deze later teruggekeken.

 

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij het klantportaal (via www.vrijgevestigde.nl). Hier ontmoet u Isa, een virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Daarnaast is de servicedesk telefonisch bereikbaar (088-3450320) en kunt u via de chat uw vragen stellen; deze is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Als u teruggebeld wilt worden op een moment dat het u uitkomt, dan kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer