Over de LVVP

Start project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’

Start project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’

17-10-2019 Print

Begin oktober 2019 is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ officieel van start gegaan. Samen met vijf andere verenigingen heeft de LVVP zitting in de stuurgroep van het project, die onder leiding staat van Alexander Rinnooy Kan. Doel van het project is een basis leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische of pedagogische zorg. Het project wordt uitgevoerd door adviesbureau SiRM – Strategies in Regulated Markets. Namens de LVVP ondertekende voorzitter Hans Kamsma de opdrachtbrieven aan Rinnooy Kan en SiRM.

Cliënten kunnen onnodig psychisch lijden ervaren, doordat ze te laat of helemaal niet de juiste zorg ontvangen. Eén van de oorzaken hiervan is dat cliënten, naasten en verwijzers onvoldoende zicht hebben op het aanbod in de psychologische en pedagogische zorg, de deskundigheden van diverse professionals en de betekenis van de secundaire registraties. Ook bij professionals zorgt de onduidelijkheid soms voor onder- of overbehandeling. De zes verenigingen willen met het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ een basis leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische of pedagogische zorg.

Zes voorzitters van verenigingen in de psychologische en pedagogische zorg ondertekenden opdrachtbrieven aan Alexander Rinnooy Kan: naast de LVVP zijn dat de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP), de Nederlandse vereniging voor gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP), het Nederlands instituut van psychologen (NIP), de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en de koepelorganisatie voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (P3NL). De zes voorzitters vormen onder leiding van Alexander Rinnooy Kan de stuurgroep van het project. Adviesbureau SiRM (Strategies in Regulated Markets) ondersteunt hen.

Ook interessant

NZa not amused over generieke afslagen die zorgverzekeraars toepassen in de contracten

Eind augustus berichtten wij u dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs nieuwe maximumtarieven voor de ggz heeft vastgesteld. Bij publicatie ...

Lees meer

Klachtenregeling Jeugdwet

Op grond van de Jeugdwet is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich bij een klachtenregeling ...

Lees meer