Over de LVVP

Stimuleren contracteren blijkt steeds vaker afstraffen ongecontracteerd werken

Stimuleren contracteren blijkt steeds vaker afstraffen ongecontracteerd werken

01-10-2020 Print

Echte dialoog is nodig over contracten in de zorg’,  kopte de Volkskrant onlangs. Acht psychologen en psychotherapeuten, waaronder een aantal LVVP-leden, betogen dat zorgverzekeraars te veel macht hebben en niet open staan voor de noden in de gezondheidszorg. De LVVP onderschrijft dit volledig. Dit is een van de redenen waarom wij ons verzetten tegen de voorgestelde wetswijziging ‘stimuleren van zorgcontractering’ en waarom wij van ONVZ én Menzis een publiekelijke rectificatie respectievelijk aanpassing van de tekst eisen.

De LVVP onderneemt actie om contracteren te stimuleren, zoals ook is afgesproken in het hoofdlijnenakkoord voor de ggz. Onderwijl blijkt in de praktijk dat zorgverzekeraars dit interpreteren als het afstraffen van niet-gecontracteerd werken. Dit terwijl zij toch via de contractering reeds controle hebben over 90% van de markt; kennelijk is dat voor hen nog steeds niet voldoende. Bovendien wordt de gehele ggz als sector, met name de ongecontracteerden, onterecht geframed als duur en frauduleus.

Wetswijziging ‘stimuleren zorgcontractering’
Er is een wetswijziging in voorbereiding om de vergoeding van ongecontracteerde zorg verder te beperken. Dit voorjaar hebben we al meerdere keren met VWS hierover gesproken. Formeel is de wetswijziging bedoeld om ondoelmatige/te dure zorg tegen te gaan. Dit is aangetoond bij de wijkverpleging en bij drie deelsectoren in de ggz (verslavingszorg, somatoforme problematiek en restgroepdiagnoses). VWS heeft in die gesprekken uitdrukkelijk gezegd dat een dergelijke wetswijziging alleen zou inhouden dat, als het bevorderen van contracteren onvoldoende oplevert, er selectief ingegrepen kan worden. Dan zouden nooit hele zorgsectoren (dé ggz) daaronder mogen vallen, maar alleen die deelgebieden waarvoor ondoelmatige zorg is aangetoond.

Ongecontracteerd werken nagenoeg onmogelijk gemaakt
Omdat naar onze mening in de tussentijd er veel te weinig aan wordt gedaan om contracteren op een positieve manier te stimuleren (aantrekkelijker te maken) terwijl dit een afspraak is in het hoofdlijnakkoord dat we in 2018 hebben ondertekend, hebben we ons uit dat traject deels teruggetrokken. Wat cynisch gesproken zou je kunnen zeggen dat VWS en de zorgverzekeraars het contracteren proberen te bevorderen door ongecontracteerd werken nagenoeg onmogelijk te maken. Dat is echt anders dan in onze ogen het stimuleren van contracteren, waarbij een realistisch alternatief van ongecontracteerd werken juist helpt om daar zelf een keuze in te maken. Maak contracteren aantrekkelijk genoeg en er stappen vanzelf wel meer mensen over. We hebben de Tweede Kamer dan ook laten weten tegen het voorgestelde wetsvoorstel te zijn.

We blijven alert op signalen en inperking van de positie van ongecontracteerden en behartigen met kracht de positie van de vrijgevestigde!

Ook interessant

Invoering zorgprestatiemodel per 2022 gaat definitief door

De invoering van het zorgprestatiemodel per 2022 als nieuwe bekostiging voor de geneeskundige ggz en de forensische zorg gaat definitief door. ...

Lees meer

LVVP eist rectificatie van ONVZ en Menzis

Verzekeraars zetten ongecontracteerden weg als graaiers ONVZ, die onlangs liet weten de vergoeding voor ggz te maximaliseren en daarmee de ...

Lees meer