Over de LVVP

Subsidie voor het structureel inzetten van digitale zorg

Subsidie voor het structureel inzetten van digitale zorg

23-07-2020 Print

Het ministerie van VWS maakt 77 miljoen extra vrij voor ondersteuning en zorg op afstand via digitale toepassingen. Het geld is bedoeld voor e-zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking en onder andere gericht op ggz-aanbieders.

De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen. Per aanvraag is een maximumbedrag van € 50.000 beschikbaar. De subsidie kan gebruikt worden voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij de implementatie en scholingskosten voor personeel. Hierbij is een eigen bijdrage geen vereiste. De regeling wordt in de tweede helft van juli geopend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook interessant

Stand van zaken Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

De Eerste Kamer heeft de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen. Zoals het ernaar uitziet wordt de Wtza per 1 juli 2021 ingevoerd. ...

Lees meer

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen 7 juli 2020

Er is op 7 juli 2020 weer een nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen verschenen, met onder andere aandacht voor het concept definitief toewijzingsvoorstel 2021 ...

Lees meer