Over de LVVP

Subsidieregeling voor de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Subsidieregeling voor de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

03-07-2019 Print

In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en daarmee het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in hun regio. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers voor subsidie kunnen tot 9 juli 2019 aangevraagd worden via ZonMw.

Wat is JZOJP?
De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een initiatief van zorgpartijen. Het doel van JZOJP is zorg verplaatsen (dichterbij mensen thuis), (duurdere) zorg voorkomen en zorg vervangen, bijvoorbeeld door e-health.

Interactieve website met informatie over uw regio
Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging. Bij het in kaart brengen van de regionale opgave heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door het RIVM een basisdataset laten ontwikkelen. Met behulp van deze interactieve website kan inzicht worden verkregen in de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Subsidie voor verzamelen regionale data
VWS ondersteunt de partijen die aan de slag gaan ook financieel via een subsidieprogramma bij ZonMw. Met behulp van een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en daarmee het in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Partijen kunnen een voucher aanvragen via ZonMw. De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,-. De vouchers kunnen aangevraagd worden tot 9 juli 2019. Na de zomer zal de regeling, mogelijk in aangepaste vorm, weer opengesteld worden.

Ook interessant

(Ont)regelmonitor: VvAA onderzoekt uw ervaring met administratieve lasten

Ook de VvAA wil graag van u weten wat u vindt van de regeldruk. In 2018 zette de VvAA de verlammende ...

Lees meer

UMCG zoekt deelnemers voor onderzoeken naar behandeling hardnekkige depressie

Op de ledenvergadering van 26 juni jl. hield hoogleraar Jan Spijker een lezing over de nieuwe zorgstandaard depressieve stoornissen. De multidisciplinaire ...

Lees meer