Over de LVVP

Subsidieregeling voor de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

Subsidieregeling voor de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

01-05-2019 Print

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. De essentie is voorkómen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Dit moet vooral in de regio gaan gebeuren. Het ministerie van VWS ondersteunt JZOJP op verschillende manieren, waaronder nu ook een subsidieregeling.

 

Wat is JZOJP?
De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) is een initiatief van zorgpartijen. Het doel van JZOJP is:

  • zorg verplaatsen (dichterbij mensen thuis)
  • (duurdere) zorg voorkomen
  • zorg vervangen, bijvoorbeeld door e-health.

 

Welke ondersteuning is er voorhanden?
Het ministerie van VWS ondersteunt deze beweging, onder andere met:

Hier komt nu een subsidieregeling bij. ZonMw voert het subsidieprogramma van 3 jaar uit; in totaal is er 7 miljoen euro beschikbaar.

 

Wat houdt de subsidieregeling in?
De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten, waarvan er nu twee open staan:

  1. Startimpuls: subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Staat open tot 14 mei 2019.
  2. Regio-impuls: voor regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning nodig hebben bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Staat open tot 14 mei 2019.
  3. Uitvoeringsimpuls: voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. Deze subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. Gaat naar verwachting open najaar 2019.
  4. Voucher: hiermee wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei 2019 aangevraagd worden.

Meer weten over de subsidieregeling? Kijk op de website van ZonMw.

 

Ook interessant

Ledenvergadering op 26 juni 2019 met inhoudelijk voorprogramma

Wist u dat de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan is binnen de LVVP? Tijdens de algemene ledenvergaderingen wordt indien nodig ...

Lees meer

LVVP komt in actie tegen onverminderd hoge administratieve lasten

Maar liefst circa 40% van hun tijd besteden vrijgevestigde ggz-professionals aan administratie; tijd die niet aan – veelal lang wachtende – patiënten ...

Lees meer