Over de LVVP

Subsidieregeling VIPP-ggz vrijgevestigden

Subsidieregeling VIPP-ggz vrijgevestigden

09-07-2020 Print

Om de digitale informatie-uitwisseling tussen zorgprofessionals en patiënten te versnellen is op 8 juli jl. de subsidieregeling ‘versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en ggz-vrijgevestigde professional’, kortweg VG VIPP genoemd, gepubliceerd in de Staatscourant. De subsidieregeling is bedoeld voor voor softwareleveranciers, om benodigde aanpassingen in hun elektronisch patiëntendossier (epd) door te voeren. U hoeft als zorgaanbieder nu zelf geen actie te ondernemen.

Pas wanneer duidelijk is wanneer en op welke wijze de softwareleveranciers de gewenste aanpassingen gaan uitvoeren, wordt er een beroep op u als vrijgevestigde gedaan, om daadwerkelijk op een andere, betere manier gegevens met elkaar en met uw patiënten te gaan uitwisselen.

Aanleiding subsidieregeling

Patiënten krijgen steeds meer regie over hun eigen zorggegevens en het gestructureerd digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners krijgt steeds meer aandacht. Bovendien hebben vanaf 1 juli 2020 patiënten recht op kosteloze digitale inzage te krijgen in hun eigen dossier (zie het artikel in de LVVP-nieuwsbrief van 1 juli 2020). Deze subsidieregeling helpt softwareleveranciers van epd’s om digitale inzage mogelijk te maken, zodat vrijgevestigde ggz-professional makkelijker kunnen voldoen aan de regels die per 1 juli 2020 gelden.

Totstandkoming regeling

De subsidieregeling is opgesteld door het ministerie van VWS, in nauw overleg met de LVVP, het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het programmabureau. Dit programmabureau gaat de subsidieregeling uitvoeren en zal het aanspreekpunt zijn voor softwareleveranciers en vrijgevestigde ggz-professionals. De stuurgroep van het programmabureau wordt gevormd door de LVVP, NIP en NVvP. Door de nauwe betrokkenheid van brancheverenigingen blijven de administratieve lasten voor u als vrijgevestigde ggz-professionals zo laag mogelijk.

Meer informatie over VIPP ggz voor vrijgevestigden en over de subsidieregeling vindt u hier: www.vgvipp.nl.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ook interessant

Face-to-face behandeling in de ggz nog niet op orde

Hoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn, keert het face-to-face contact in de ggz nog onvoldoende terug. Dit blijkt uit een peiling ...

Lees meer

Consumer Quality index (CQi) voor de ggz vernieuwd

De Consumer Quality index (CQi) voor de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg is herzien. Samen met patiëntenvereniging MIND, ...

Lees meer