Over de LVVP

Succesvolle werkbijeenkomst LVVP-contactpersonen jeugd-ggz

Succesvolle werkbijeenkomst LVVP-contactpersonen jeugd-ggz

04-02-2015 Print

Naast de beleidsmatige en politieke aanpak van kwesties omtrent de jeugd-ggz vanuit het LVVP-bureau, behartigt een groeiend aantal LVVP-leden als contactpersoon de belangen op regionaal terrein. Die rol is voor de overige leden van belang vanwege de decentraal georganiseerde jeugd-ggz. Om de informatielijnen kort te houden, organiseerde het LVVP-bureau op 15 oktober jl. een eerste werkbijeenkomst met deze regionale contactpersonen, waaraan ook de LVVP-werkgroep kind&jeugd en de betreffende beleidsmedewerkers deelnamen.

In deze bijeenkomst werd veel informatie uitgewisseld over knelpunten en best practices. Tussen regio’s en gemeenten blijken grote verschillen te bestaan ten aanzien van (schending van) privacy en de bekostigingsproblematiek.
Een deel van het programma werd verzorgd door de heer Schipaanboord, secretaris van de landelijke werkgroep Integrale bekostiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), die bekostigingsmodellen jeugd-ggz onderzoekt en ontwikkelt voor gemeenten. Naast de LVVP als vertegenwoordiger van de vrijgevestigde ggz-professional participeren in deze werkgroep VWS, GGZ Nederland, gemeenten en patiëntenplatforms. De werkgroep constateert dat er momenteel in het land drie nieuwe methoden naast elkaar in ontwikkeling zijn waaruit gemeenten vrijelijk kunnen kiezen: taakgerichte bekostiging, arrangementen voor cliëntgroepen en declaraties op uurbasis.

In veel regio’s zijn LVVP-leden actief betrokken bij het gemeentelijke beleid. Leden die binnen de LVVP willen optreden als regionaal contactpersoon voor de jeugd-ggz kunnen contact opnemen met Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer