Over de LVVP

Mediquest vraagt toestemming voor doorleveren persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut

Mediquest vraagt toestemming voor doorleveren persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut

14-02-2019 Print

Mediquest vraagt ggz-behandelaren met een eigen kwaliteitsstatuut toestemming voor het doorleveren van gegevens aan Zorginstituut Nederland en MIND. De LVVP heeft de leden concreet geïnformeerd over welke actie ze moeten ondernemen. Veel leden hebben vragen over de mail van Mediquest en zijn ongerust over het mogelijk verlopen van hun kwaliteitsstatuut. Daarom zetten we nogmaals kort uiteen wat er van u verwacht wordt.

Het is niet nodig om ongerust te zijn, maar het is wel noodzakelijk om een aantal stappen te zetten. Officieel blijft uw kwaliteitsstatuut geldig tot eind 2019. Mediquest moet echter uw toestemming vragen én krijgen om de gegevens door te mogen leveren aan in ieder geval Zorginstituut Nederland.

Welke stappen moet u zetten?

  1. Als u namen en eventueel andere gegevens van andere personen dan uzelf in uw kwaliteitsstatuut hebt opgenomen, dient u hen schriftelijk om toestemming te vragen. Zie ook onze laatste nieuwsflits (eerst inloggen op mijn LVVP). Als u geen toestemming van deze derden krijgt, moet u of deze gegevens verwijderen of u kunt deze veralgemeniseren, bijvoorbeeld ‘huisartsenpraktijk Berkel’ (in plaats van de naam van de huisarts).
  2. Als u deze toestemming hebt of u heeft geen andere persoonsgegevens opgenomen, dan kunt u inloggen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
  3. Vervolgens gaat u naar ‘invullen kwaliteitstatuut.nl’
  4. Daar beantwoordt u beide toestemmingsvragen, zoals uitgelegd in deze nieuwsflits en in de mail die u van Mediquest ontvangen hebt.
  5. Vervolgens kan het zijn dat u de gegevens van vraag 4 moet knippen en plakken en u kunt meteen de samenstelling van de praktijk aanpassen, indien deze gewijzigd is. Dit wordt niet getoetst.

Als u nog andere wijzigingen heeft, zoals bijvoorbeeld uw behandelaanbod, uw waarnemer, et cetera, dan gaat u verder met stap 6. Ook adviseren wij u om na te lezen of uw verwijst naar de juiste klachtenregeling, zie ook onze tweede nieuwsflits over het ks. Als u niets wilt wijzigen in uw ks, bent u klaar.

6. U wordt dringend geadviseerd om eerst de laatste versie van het kwaliteitsstatuut (ks) op te slaan (dit kunt u doen onder ‘invullen kwaliteitsstatuut’).
7. Vervolgens kunt u wijzigingen doorvoeren en wordt het ks opnieuw getoetst. Dit duurt 24 uur.
8. Na 24 uur logt u opnieuw in en kunt u onder ‘invullen kwaliteitsstatuut’ zien of uw nieuwe ks is goedgekeurd.
9. Tot slot slaat u ook deze versie op.

Ook interessant

Reminder: vul de monitor zorgcontractering van de NZa in!

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek naar de zorgcontractering over 2018 en 2019.  We roepen alle leden op om de monitor in ...

Lees meer

Standaard kortingspercentage voor ongecontracteerde zorg mag niet meer

Diverse media berichtten onlangs over de uitspraak in de zaak die stichting handhaving vrije artsenkeuze heeft aangespannen tegen de vier ...

Lees meer