Over de LVVP

Tarieven voor gespecialiseerde ggz 2017 voorlopig gehandhaafd

Tarieven voor gespecialiseerde ggz 2017 voorlopig gehandhaafd

04-02-2016 Print

De voorzieningenrechter heeft het verzoek van de zorgverzekeraars afgewezen om de gewijzigde tariefbeschikking 2017 voor de gespecialiseerde ggz te schorsen en de oude tariefbeschikking voor dat jaar weer van kracht te laten worden. De NZa past namelijk een gewijzigde berekeningswijze toe op de tarieven voor 2017 en besloot dat het tarief voor 2017 verhoogd mag worden met het bedrag dat de zorgaanbieders in 2014 en 2015 tekort zijn gekomen door de oude berekeningswijze. Volgens de zorgverzekeraars geeft de NZa op onjuiste wijze uitvoering aan de uitspraak van 14 juli 2016 en is het nu vastgestelde tarief veel te hoog.

De vraag welke tarieven voor 2014, 2015 en 2017 hadden moeten worden vastgesteld en of daarvoor een nieuw kostprijsonderzoek had moeten plaatsvinden, zal in nieuwe beroepsprocedures beantwoord moeten worden. Inmiddels moest de NZa ook voor 2017 maximumtarieven vaststellen en het is niet mogelijk om nu te bepalen of de NZa dat op onjuiste wijze gedaan heeft. Daarom is er nu geen grond voor de voorzieningenrechter om het besluit van de NZa buiten werking te stellen.

De rechter heeft geoordeeld dat de NZa de definitieve wijze van de berekening van tarieven in een te laat stadium heeft bepaald. Die keuze had de NZa vooraf transparant moeten maken en beter moeten

motiveren.

Lees ook een eerder artikel hierover in onze nieuwsbrief van 10 november jl.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer