Over de LVVP

Testbeleid corona voor zorgmedewerkers aangepast, vaccinatie vanaf mei

Testbeleid corona voor zorgmedewerkers aangepast, vaccinatie vanaf mei

04-03-2021 Print

Weet u wat u moet doen als een huisgenoot of nauw contact klachten heeft en/of zich laat testen op corona? In het testbeleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis leest u hier meer over. Er is aandacht voor 1. testen en isolatie van zorgmedewerkers met klachten en 2. voor de quarantaine en inzet van zorgmedewerkers zonder klachten. Zorgmedewerkers met een huisgenoot of nauw contact met bevestigde corona moeten zich voortaan zo snel mogelijk laten testen. Daarnaast is het thuisblijfbeleid voor huisgenoten van kinderen aangepast. De vaccinatie staat gepland vanaf mei 2021. 

Huisgenoot met klachten en/of bevestigde COVID-19
Belangrijk is dat zorgmedewerkers met een huisgenoot of overig nauw contact met bevestigde COVID-19 meteen in quarantaine gaan en zich voortaan zo snel mogelijk laten testen. Dit laatste komt bovenop de al geldende regel voor een test vanaf dag 5 in quarantaine. Dit heeft als doel om infecties snel op te sporen, snel isolatie in te kunnen stellen en contactopsporing te starten.

Huisgenoten van (jonge) kinderen
Daarnaast is het thuisblijfbeleid voor huisgenoten van kinderen aangepast. Voor zorgmedewerkers die een huisgenoot hebben met klachten die passen bij COVID-19 en koorts en/of benauwdheid is de uitzondering van de kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar komen te vervallen. Dit betekent dat de zorgmedewerker thuisblijft in afwachting van de testuitslag van de huisgenoot. Eerder gold een bijzonder testbeleid waarbij kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten enkel in bepaalde uitzonderingssituaties getest werden. Sinds 5 januari 2021 geldt dat kinderen van 4 tot en met 12 jaar met verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en krijgen zij het advies om zich te laten testen. Daarnaast is het thuisblijfbeleid voor huisgenoten ook aangepast, zij moeten ook thuisblijven als een kind (ongeacht de leeftijd) naast milde klachten koorts of benauwdheid heeft.

Vaccinatievolgorde
We krijgen vragen van leden over de vaccinatievolgorde. Wij hebben bij het ministerie van VWS de positie van de vrijgevestigden onder de aandacht gebracht, die immers geen werkgever hebben. VWS verwijst hiervoor naar het meest recente stroomschema voor de vaccinatieplanning. Voor de ggz geldt dat alleen de medewerkers en cliënten van de intramurale ggz (en de medewerkers van de ggz crisisdiensten) geprioriteerd zijn in het vaccinatiebeleid. Met de uitvoering daarvan zal naar verwachting enkele weken gemoeid zijn. Het vaccineren van zorgmedewerkers start volgens het stroomschema naar verwachting vanaf mei 2021. De wijze waarop precies uitvoering zal worden gegeven, is nog niet strak bepaald, aldus VWS. We houden de vinger aan de pols.

Ook interessant

Kwaliteitsstatuut: administratieve chaos dreigt

Recent is op basis van doorzettingsmacht een nieuw model kwaliteitsstatuut ggz (V3) in het register van het Zorginstituut opgenomen. Daarbij ...

Lees meer

VG VIPP: gratis webinars over werken met een toekomstbestendig epd

Een toekomstbestendig epd is onmisbaar. Niet alleen in het kader van het zorgprestatiemodel, maar ook vanwege nieuwe wetgeving over het ...

Lees meer