Over de LVVP

Toestemmingsvereiste en privacyverklaring: wat weegt zwaarder?

Toestemmingsvereiste en privacyverklaring: wat weegt zwaarder?

18-10-2018 Print

Uw patiënt heeft een privacyverklaring getekend, maar de zorgverzekeraar hanteert een toestemmingsvereiste. Mag een zorgverzekeraar dan toch de diagnose opvragen om toestemming te kunnen geven voor de behandeling?

Het antwoord op deze vraag luidt: nee. ‘Zorgverzekeraars vragen aan een verzekerde met een privacyverklaring ggz, ook ten behoeve van een machtiging, géén tot de diagnose herleidbare gegevens.’ Dit staat te lezen in de beleidsregels voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van het machtigingsvereiste in de zorgpolis, Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit antwoord vloeit voort uit een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het CBb heeft in deze uitspraak het belang van een goede taakvervulling van de zorgverzekeraars (zorginkoop en controle van geleverde prestaties) afgewogen tegen het privacybelang van individuele ggz-patiënten. Deze uitspraak ziet weliswaar op het verwerken van diagnosegegevens ten behoeve van de declaratieafwikkeling, dus niet ten behoeve van een machtiging, maar wordt wel van toepassing geacht.

 

Overigens is materiële controle, ook als er een privacyverklaring, wél mogelijk.

Ook interessant

Zorg anders organiseren: de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. ...

Lees meer

Extra nieuwsbrief: Voorwaarden Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar afhankelijk van vestigingsplaats!

Zilveren Kruis sluit contracten met ggz-zorgaanbieders voor zowel Zilveren Kruis als De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland doet dat in Friesland ...

Lees meer