Over de LVVP

Toewijzing van opleidingsplaatsen

Toewijzing van opleidingsplaatsen

04-02-2013 Print

NVVP een van de kwartiermakers voor toewijzen

Op 6 december heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van het CONO (Centraal Orgaan Nascholing en Opleiding). Vanaf augustus 2014 wordt het huidige CONO opgeheven. Het CONO heeft nog eenmalig opdracht gekregen om het toewijzingsprotocol en toewijzingsvoorstel voor 2015 op te stellen. Het gaat daarbij om de toewijzing van opleidingsplaatsen en de toewijzing van subsidie. De GGZ-branchepartijen, waaronder de NVVP, hebben de voorkeur uitgesproken voor de oprichting van een nieuwe organisatie, die zich gaat bezighouden met de herziening van het beleid van toewijzing naar de vier opleidingen tot respectievelijk gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en verpleegkundig specialist GGZ. De NVVP is een van de vier kwartiermakers die de opdracht voor deze nieuw op te richten organisatie gaan schrijven. De platformfunctie van het CONO wordt vanaf volgend jaar anders ingericht. Vier keer per jaar wordt door één van de veldpartijen een platformbijeenkomst belegd over een actueel onderwerp waarvoor relevante andere veldpartijen worden uitgenodigd.

Daarnaast heeft de NVVP Tweede Kamerleden een brief gestuurd met vragen over het toewijzen van de subsidie (de ‘beschikbaarheidsbijdrage’). De NVVP wil graag dat de subsidies eerlijker verdeeld worden over instellingen en vrijgevestigden en dat de minister het advies van het Capaciteitsorgaan overneemt.

Ook interessant