Over de LVVP

Toezicht Zorgautoriteit op uitvoering Code Goed Zorgverzekeraarschap

Toezicht Zorgautoriteit op uitvoering Code Goed Zorgverzekeraarschap

04-02-2015 Print

In navolging van de motie Bouwmeester informeerde minister Schippers de Tweede Kamer onlangs over de Code Goed Zorgverzekeraarschap. Deze gedragscode uit 2011 richt zich op individuele zorgverzekeraars en geeft een beeld van wat verzekerden aan kwaliteit en inzet mogen verwachten van de kant van de zorgverzekeraars. De Nederlandse Zorgautoriteit gaat toezien op de naleving van de code.

De gedragscode is destijds door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) opgesteld “opdat zorgverzekeraars zich conform de code gedragen. Het is belangrijk dat transparant is wie op welke wijze hieraan invulling geeft”, aldus de minister in haar brief.

Voortaan vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan zorgverzekeraars om verantwoording af te leggen over de naleving van de code. In het Informatiemodel uitvoeringsverslag Zvw 2015 is daarover bepaald dat:

  • zorgverzekeraars aangeven hoe zij invulling geven aan de gedragsregels en uitgangspunten van de code en eventuele niet-naleving motiveren;
  • zorgverzekeraars zich jaarlijks openbaar verantwoorden over de manier waarop zij invulling geven aan goed zorgverzekeraarschap;
  • de NZa de code zal betrekken bij het oordeel over het functioneren van de zorgverzekeraars.

 

De LVVP vindt het van belang dat zorgverzekeraars zich aan de code houden en dat de NZa daarop toeziet. We hopen dat dit toezicht zijn vruchten gaat afwerpen ten gunste van het verzekerdezorgklimaat in Nederland. Dat is hard nodig.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer