Over de LVVP

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

15-10-2020 Print

De LVVP organiseert op 8 september 2021 een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden.  De training zal face-to-face plaatsvinden in Utrecht. Het aantal deelnemers is beperkt, dus bent u geïnteresseerd in deelname, wees er dan snel bij. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden kan per mail aan s.wammes@lvvp.info

Wat is het moreel juiste om te doen?
Elke psycholoog en psychotherapeut komt geregeld voor de vraag te staan: wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. De training morele oordeelsvorming maakt u vertrouwd met een instrument dat u in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de praktijk van uw werk.

De training morele oordeelsvorming scherpt het bewustzijn van het belang van een integere zorguitoefening. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van hun eigen en andermans keuzes en beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze tegen het licht kunnen houden. De training beslaat twee dagdelen.

Concrete doelen
De training:

  • versterkt het zelfstandige morele oordeel van alle deelnemers;
  • biedt alle deelnemers de basiskennis en de basisvaardigheden die nodig zijn om te onderzoeken of een voorgenomen (of uitgevoerde) handeling of beslissing moreel juist is (of was);
  • stelt alle deelnemers bovendien in staat te participeren in een moreel beraad.

 

Aanmelden

De training vindt plaats op 8 september 2021 op een locatie in Utrecht. Meedoen? Mail naar s.wammes@lvvp.info. De kosten bedragen € 150,00 per persoon.

Ook interessant

LVVP blijft bij eis tot rectificatie door ONVZ en Menzis

Eerder meldden we u dat zorgverzekeraars ONVZ en Menzis de ggz-sector in het algemeen en ongecontracteerd werkenden in het bijzonder ...

Lees meer

Het zorgprestatiemodel komt eraan: zorg dat u aangehaakt blijft!

Op 1 januari 2022 is het zover: het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Deze nieuwe manier van bekostiging van de ggz zal veel impact ...

Lees meer