Over de LVVP

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

Training morele oordeelsvorming: beslissen in lastige situaties

01-10-2020 Print

De LVVP organiseert eind dit jaar, begin volgend jaar (datum nader te bepalen) een trainingsdag morele oordeelsvorming voor LVVP-leden. Om de bijeenkomst zoveel mogelijk te laten renderen, vindt de training face-to-face plaats in Utrecht. Het aantal deelnemers is beperkt, dus bent u geïnteresseerd in deelname, wees er dan snel bij. Aanmelden kan per mail aan s.wammes@lvvp.info. De kosten bedragen € 150,00 per persoon.

Wat is het moreel juiste om te doen?
Elke psycholoog en psychotherapeut komt geregeld voor de vraag te staan: wat is, in deze specifieke situatie, het moreel juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. De training morele oordeelsvorming maakt u vertrouwd met een instrument dat u in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige morele vragen uit de praktijk van uw werk.

De training morele oordeelsvorming scherpt het bewustzijn van het belang van een integere zorguitoefening. Deelnemers krijgen kennis en vaardigheden aangereikt waarmee zij de morele juistheid van hun eigen en andermans keuzes en beslissingen op een nauwkeurige, methodische wijze tegen het licht kunnen houden. De training beslaat twee dagdelen.

Concrete doelen
De training:

  • versterkt het zelfstandige morele oordeel van alle deelnemers;
  • biedt alle deelnemers de basiskennis en de basisvaardigheden die nodig zijn om te onderzoeken of een voorgenomen (of uitgevoerde) handeling of beslissing moreel juist is (of was);
  • stelt alle deelnemers bovendien in staat te participeren in een moreel beraad.

 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deelname? Meldt u dan aan per mail bij Sacha Wammes.

Ook interessant

Herziene versie circulaire toegestane therapieën ggz van Zorgverzekeraars Nederland

Onlangs heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een nieuwe versie van de circulaire therapieën ggz uitgebracht (dd. 11 september 2020, kenmerk ZN-20-245), ...

Lees meer

Nieuwsbrief Augeo Foundation

Er is weer een nieuwsbrief van Augeo verschenen. Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en ...

Lees meer