Over de LVVP

Transparantieregeling: publiceer uw kwaliteitsstatuut

Transparantieregeling: publiceer uw kwaliteitsstatuut

04-02-2016 Print

Naar aanleiding van de ontwikkeling van het kwaliteitsstatuut heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs de ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’ (NR/REG-1731) vastgesteld. De regeling zal vanaf 1 januari 2017 in werking treden. In het kwaliteitsstatuut beschrijft de zorgaanbieder het gehele zorgproces voor de (potentiële) cliënt, van binnenkomst tot aan nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de regiebehandelaar en medebehandelaren zijn in het kwaliteitsstatuut vastgelegd.

Verplichtingen uit de ‘transparantieregeling zorgaanbieders’ ggz

Er vloeien twee verplichtingen voort uit deze regeling:

  • De verplichting tot het publiceren van het kwaliteitsstatuut ggz. Deze verplichting is bedoeld om voor iedereen inzichtelijk te maken wat er in het kwaliteitsstatuut staat. Hiermee wordt voor (potentiële) cliënten en anderen duidelijk waar zij bij de zorgverlening op mogen rekenen. Indien de zorgaanbieder niet beschikt over een website dan dient hij/zij via een alternatief medium, bijvoorbeeld het kwaliteitsstatuut in brochurevorm, transparant te zijn.
  • De verplichting tot het publiceren van de wachttijden in de ggz. Deze verplichting bestond al en vloeit voort uit de regeling ‘publicatie wachttijden ggz’. Om voor een zorgaanbieder in één oogopslag inzichtelijk te maken welke informatie zijn/haar website minimaal moet bevatten is ervoor gekozen de verplichtingen uit die regeling één-op-één over te hevelen naar de ‘transparantieregeling zorgaanbieders ggz’. Aan deze verplichting is dus niets gewijzigd.

 

Overgangsperiode: coulance zorgverzekeraars gevraagd

Een aantal zorgverzekeraars heeft in hun polisvoorwaarden voor 2017 opgenomen dat als de verzekerde naar een zorgaanbieder gaat die geen kwaliteitsstatuut heeft, de verzekerde de rekening niet (volledig) door de zorgverzekeraar vergoed krijgt. Als u per 1 januari 2017 geen kwaliteitsstatuut hebt, voldoet u niet alleen niet aan de wettelijke verplichtingen, maar kan dit hierdoor ook financiële consequenties hebben voor uw cliënt. Zorgaanbieders dienen hier transparant over te zijn.  De NZa heeft bij de zorgverzekeraars aandacht gevraagd om, in de overgangsperiode en waar dat redelijk en billijk is, enige coulance te betrachten ten aanzien van deze polisvoorwaarden in verband met mogelijke opstartperikelen en hun verzekerden hierover te informeren.

De branchepartijen hebben zich hierbij aangesloten middels een brief aan alle zorgverzekeraars. Zie hierover onderstaand artikel.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer