Over de LVVP

Tussenstand wachttijden in de zorg

Tussenstand wachttijden in de zorg

19-07-2018 Print

De wachttijden in de zorg lopen nog maar moeizaam terug, kopte Zorgvisie onlangs. Dit geldt ook voor de ggz, zo blijkt uit het rapport Wachttijdprojecten Tussenstand van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De LVVP roept leden op om wachtlijstproblemen als gevolg van knellende omzetplafonds te (blijven) melden.

Ondanks alle inspanningen om de wachttijden terug te dringen, is nog niet overal direct het gewenste effect te zien. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten de wachttijden samen aanpakken, aldus de NZa. Daarnaast moet ook iedere partij doen wat hij kan. Ondanks de voorgenomen maatregelen in het actieplan vervolgaanpak wachttijden blijft de NZa zich zorgen maken over de effectiviteit en de daadwerkelijke resultaten ervan. De NZa benadrukt dat het niet blijft bij goede plannen, maar dat er daadwerkelijk verandering wordt ingezet.

 

Langere wachttijden als gevolg van knellende omzetplafonds
Terwijl de wachttijden veel aandacht krijgen, lopen vrijgevestigde ggz-professionals tegen omzetplafonds aan. Voor veel LVVP-leden beginnen de omzetplafonds van dit jaar nu al te knellen. Hierdoor lopen de wachttijden op en worden vrijgevestigden gedwongen om cliënten zorg te onthouden.

Extra schrijnend is dat aanvragen bij zorgverzekeraars voor een verhoging van het omzetplafond verre van soepel verlopen. Het komt voor dat een zorgverzekeraar twee maanden (of langer) nodig heeft om te beoordelen of budgetverhoging mogelijk is. Daarnaast komt het voor dat een vrijgevestigde wel een budgetverhoging krijgt, maar dan alleen voor het lopende jaar. Voor cliënten die langer in behandeling moeten blijven, kan de zorgaanbieder in het daarop volgende jaar dan mogelijk niet meer declareren. Uiteraard weerhoudt dat de professional om de cliënt in behandeling te nemen.
Ook krijgen (startende) ggz-aanbieders soms geen contract, ondanks hun wens om gecontracteerde zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hele gang van zaken bevreemdt de LVVP, juist nu we met elkaar hebben afgesproken dat lange wachttijden maatschappelijk niet aanvaardbaar zijn.

De LVVP heeft deze kwesties aan de kaak gesteld bij de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Wij wachten nog op een reactie. Wordt vervolgd!

Ook interessant

3 op de 5 respondenten zet e-health in tijdens de behandeling

De LVVP heeft een enquête gehouden onder de leden over e-health. Hoe vaak wordt e-health ingezet, voor welke stoornissen ...

Lees meer

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Van 20 juli tot en met 20 augustus 2018 is het LVVP-bureau telefonisch beperkt bereikbaar: van maandag tot en met donderdag tussen 9.30 en 12.30 ...

Lees meer