Over de LVVP

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

Tweede Kamer debatteert over Jeugdwet

26-08-2018 Print

Op donderdag 21 juni jl. vond een debat plaats in de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van de Jeugdwet en het actieprogramma ‘zorg voor de jeugd’. De LVVP stuurde een factsheet naar de Vaste Kamercommissie voor VWS met als belangrijkste punten: erkenning van de professionele (BIG-geregistreerde) aanbieder in de jeugd-ggz, betere toegang tot jeugd-ggz voor kinderen en gezinnen, standaardisatie van contractering en administratie, en dat het ‘één-plan-denken’ niet altijd noodzakelijk is. Lees onze factsheet onderaan deze pagina.

De toegang tot de jeugd-ggz door wijkteams én huisartsen was een van de belangrijke debatpunten. Minister Hugo de Jonge ziet heel veel wethouders ervoor kiezen dat de basis-ggz een onderdeel uitmaakt van het wijkteam, maar dat er wel heel veel varianten zijn. Gemeenten zijn als eerste aan zet om de effectiviteit van sociale wijkteams te vergroten. Een van de aadachtspunten In het actieprogramma ‘zorg voor de jeugd’ is dat in iedere regio helder is wat er van de lokale teams mag worden verwacht. Voor de LVVP gaat dit niet ver genoeg.

 

Verwijsfunctie huisarts

D66, SP en ook PvdA kaartten specifiek de verwijsfunctie van huisartsen aan. Deze verwijsfunctie moet niet ingedamd worden door gemeenten; de minister is het daarmee eens. Huisartsen kunnen autonoom een kind doorverwijzen, dat staat in de Jeugdwet. Ook zegt hij : ‘Als alleen een enkelvoudige stoornis aan de orde is, dan is er inderdaad niet zo veel noodzaak om daar een heel gezinsplan of wat dan ook voor te maken. Maar u weet ook dat dat niet altijd zo is’. Hij is van mening dat jeugdhulpaanbieders dan wel moeten kijken of er meer aan de hand is in dat gezin wat wel om extra ondersteuning vraagt. Ofwel: er is een integrale blik nodig van de zorgaanbieder.

 

Positie jeugd-ggz

D66 en Christenunie vragen specifiek aandacht voor de positie van de jeugd-ggz. Minister De Jonge heeft de toezegging gedaan dat ZonMw een aanvullend onderzoek gaat doen naar de jeugd-ggz en daarmee de knelpunten wat preciezer in kaart brengen. Dit ter aanvulling op de uitkomsten van een eerdere rondetafelbespreking over de jeugd-ggz.
Administratieve-lastenverlichting

Een ander punt in het debat zijn de voortdurende administratieve lasten. Er is een wetsvoorstel in de maak waarin het gebruik van de iSD-standaarden en het landelijk accountantsprotocol verplicht worden gesteld. Dit wetsvoorstel voor administratieve lastenverlichting moet ingaan op 1 januari 2019.

 

Gegevensuitwisseling sociaal domein

De minister gaf ook aan dat hij met betrokkenen aan de slag gaat met de wetgeving ten aanzien van de gegevensuitwisseling in het sociaal domein, omdat er veel signalen zijn over onduidelijkheden. Denk aan te ruime gegevensuitwisseling aan de ene kant en gebrek aan mogelijkheden aan de andere kant. In het najaar wordt hierover een plan van aanpak naar de Kamer gestuurd.

De LVVP verwacht niet dat dit debat op de korte termijn al tot verbeteringen in de jeugd-ggz gaat leiden. We blijven de ontwikkelingen dan ook kritisch volgen en zullen waar nodig ongewenste praktijken aan het licht blijven brengen.

Ook interessant

VGZ verplicht aanlevering CQi- en ROM-data in contracten 2019

VGZ heeft in de contracten voor 2019 opgenomen dat zorgaanbieders verplicht zijn zowel CQi- als ROM-data aan te leveren voor de ...

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 in de maak

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Daar waar dat aan ...

Lees meer