Over de LVVP

Tweede Kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

Tweede Kamer: verplichte cliëntenraad bij meer dan 25 zorgverleners

29-11-2018 Print

De norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar meer dan 25 zorgverleners. Dat is de uitkomst van een spannend debat in de Tweede Kamer, waardoor de eerste lijn grotendeels wordt uitgezonderd van de werking van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De eerstelijnsorganisaties, waaronder de LVVP, reageren opgelucht.

Met het wetsvoorstel Wmcz 2018 wil minister Bruins (Medische Zorg) de zeggenschap van patiënten formaliseren door zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners te verplichten een cliëntenraad in het leven te roepen. De eerstelijnsorganisaties hebben zich stevig ingezet voor een uitzonderingspositie van kleinschalige zorgaanbieders vanwege de ongewenste lastenverzwaring en het feit dat medezeggenschap op vele manieren al is geborgd.

 

 

‘Best werkbare voorstel’
In de eerdere debatten over het wetsvoorstel werd duidelijk dat de Tweede Kamer de eerste lijn niet met een grote lastenverzwaring wilde opzadelen. Vorige week stemde de Tweede Kamer voor het amendement van SGP/VVD: bij meer dan 25 zorgverleners wordt het verplicht een cliëntenraad in te stellen. Voor kleinschalige zorgaanbieders is dit volgens de eerstelijnsorganisaties het ‘best werkbare voorstel’, omdat zoals in het geval van vrijgevestigde psychologenpraktijken en huisartsenpraktijken het grootste deel hierdoor wordt uitgezonderd.

Wat betekent de Wmcz voor de ggz-praktijk?
Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juni 2019, afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer. Alleen praktijken waar meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn, moeten vanaf dat moment een cliëntenraad in het leven roepen. Onder ‘zorgverleners’ wordt verstaan: alle BIG-geregistreerde ggz-professionals én het ondersteunend personeel (denk praktijkondersteuners en secretaresses) dat betrokken is bij het bieden van zorg onder verantwoordelijkheid van de ggz-professional.

Bent u een ggz-praktijk met meer dan 25 zorgverleners? U kunt indien gewenst contact opnemen met de LVVP over de te nemen stappen.

Ook interessant

Vernieuwing aansluitovereenkomst vecozo

Vecozo is de afgelopen jaren gegroeid en wet- en regelgeving is veranderd. Om die reden worden door vecozo de aansluitovereenkomsten ...

Lees meer

De Jonge en Blokhuis werken maatregelen uit om contracteren te bevorderen

Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het bevorderen van ...

Lees meer