Over de LVVP

Tweede Kamer wil uitleg van minister Helder over jaarverantwoordingsplicht

Tweede Kamer wil uitleg van minister Helder over jaarverantwoordingsplicht

06-04-2023 Print

Onlangs verzocht het CDA in de Tweede Kamer de minister om schriftelijke vragen over de jaarverantwoording te beantwoorden. Minister Helder ziet geen aanleiding om de regeling Openbare jaarverantwoording (uitvloeisel van de Wtza) te herzien en gaat niet in op het alternatieve voorstel van de Eerstelijnscoalitie waarvan de LVVP deel uitmaakt. Dit meldde zij op 7 maart aan de Tweede Kamer en dat riep vragen op. De Eerstelijnscoalitie, waar de LVVP deel van uitmaakt, stuurde Minister Helder eerder een vernietigende reactie over het onderzoeksrapport waarop de minister haar conclusies baseert.

Met deze kamerbrief bevestigt de minister wat eerder in gesprekken met de Eerstelijnscoalitie, het Ministerie van VWS en de NZa naar voren kwam. VWS gaat niet in op het alternatieve voorstel van de Eerstelijnscoalitie, waarin we onder andere pleiten voor een uitzonderingspositie voor de eerstelijn en/of voor kleinere zorgaanbieders. De gevraagde tijdsinvestering voor deze groep weegt namelijk niet op tegen wat het oplevert. Bovendien hebben we zorgen over privacyaspecten.

Onderzoeksresultaten onvoldoende
VWS heeft extern onderzoeksbureau Improven onderzoek laten doen naar de impact van de verplichte openbare jaarverantwoording in de praktijk. Zowel de Eerstelijnscoalitie (ELC) als vertegenwoordigers van accountants hebben een vernietigende reactie naar Minister Helder gestuurd over de onderzoeksresultaten. De kwaliteit van het onderzoek is onvoldoende, onder meer omdat de conclusies zijn gebaseerd op de inbreng van slechts één zorgverlener en op de ongefundeerde inschatting van de onderzoekers.

Het CDA deelt onze zorgen over de jaarverantwoording en heeft deze week om een nieuwe schriftelijke vragenronde gevraagd. Tweede Kamerleden kunnen tot 4 april vragen indienen, die minister Helder binnen enkele weken zal beantwoorden.

Samen met de andere partijen in de Eerstelijnscoalitie blijven we ons als LVVP verzetten tegen de toenemende stapeling van verantwoordingseisen, regeldruk, data-uitvragen en daarmee samenhangende administratieve lasten voor onze leden. Lees meer>

Waar gaat dit precies over?
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Die bevat verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders, waaronder een verplichting tot een openbare jaarverantwoording. Zorgaanbieders moeten vanaf 2023 verantwoording afleggen over het voorgaande boekjaar. Voor bepaalde praktijken moet dat over 2022 vóór 1 juni 2023 al ingediend zijn.

Wat doet de ELC en wat hebben we bereikt?
Als Eerstelijnscoalitie hebben we vanaf het allereerste uur onze zorgen geuit over het nut en de noodzaak van deze wet, en specifiek ook over de gegevensuitvraag van de jaarverantwoordingsplicht in relatie tot onder andere de toename van de administratieve lastendruk en de vraag of de komst van deze nieuwe regels het beoogde doel (financiële/maatschappelijke verantwoording) dient. We zien niet de toegevoegde waarde van de gevraagde tijdsinvestering voor het afdekken van ernstige risico’s in de praktijkvoering of voor de zorg voor patiënten. Onze zorgen leggen we voor aan de minister van Ontregel de zorg en Kamerleden en we delen deze met de media.

Onze inzet tegen de Wtza heeft in een eerdere fase al opgeleverd dat zorgaanbieders met minder dan 25 zorgverleners géén interne toezichthouder hoeven aan te stellen, waar dat eerder wel het plan was. Door onze inspanningen ten aanzien van de jaarverantwoording hebben we wel successen geboekt, namelijk:

  • dat een accountantsverklaring niet langer verplicht is voor praktijken met een omzet tot 12 miljoen euro per boekjaar,
  • dat de financiële verantwoording voor eenmanszaken beperkt is tot een aantal ratio’s om de privacy te beschermen,
  • dat dubbele uitvragen van gegevens (door zorgverzekeraars en het Zorginstituut) worden voorkomen (de NZa heeft bevestigd hierop toe te zien),
  • en dat de minister zich heeft voorgenomen de openbaarmakingstermijnen tijdelijk te verruimen.

 

Wtza-eisen voor psychologen en psychotherapeuten
Meer informatie over de Wtza en wat deze wetgeving van u als vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut vraagt, vindt u in ons Wtza-dossier. Daarnaast leggen we op dit moment de laatste hand aan de LVVP-invulhulp Wtza jaarverantwoording voor eenmanszaken. Na de Pasen zullen we deze met onze leden delen. Een toelichting op de jaarverantwoordingsplicht vindt u op www.jaarverantwoordingzorg.nl.

Ook interessant

Regiobijeenkomsten voor leden: de LVVP komt naar u toe!

In 2019 organiseerden we drie succesvolle en drukbezochte regiobijeenkomsten voor leden, waar we veel positieve reacties op hebben gekregen. Helaas gooide ...

Lees meer

Niet jaarverantwoordingsplichtig: afmelden toch niet nodig!

Onlangs berichtten we u dat u zich diende af te melden wanneer u niet jaarverantwoordingsplichtig bent voor de Wtza. We ...

Lees meer