Over de LVVP

Tweede monitor generalistische basis-gzz verschenen

Tweede monitor generalistische basis-gzz verschenen

04-02-2015 Print

KPMG Plexus voerde in opdracht van het ministerie van VWS voor een tweede keer de monitor generalistische basis-ggz uit. Minister Schippers vindt het nog te vroeg om algemene conclusies te trekken. In juli volgt de derde monitor. De LVVP acht de betrokkenheid van vrijgevestigde ggz-aanbieders in de monitor te beperkt.

In de rapportage wordt een beeld gegeven op basis van kwantitatieve (eerste halfjaar 2014) en kwalitatieve data (focusgroepen en interviews gehouden in oktober 2014). De monitor schetst hetzelfde beeld als de vorige monitor die de minister op 14 oktober 2014 naar de Kamer stuurde. De minister schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het beeld steeds betrouwbaarder wordt, maar dat zij het te vroeg vindt om algemene conclusies te trekken, omdat de cijfers gebaseerd zijn op gegevens uit slechts drie regio’s in Nederland. “Landelijke cijfers over de ontwikkeling in de generalistische basis-ggz zijn nog onvoldoende beschikbaar. Het vergt tijd voordat resultaten in voldoende mate zichtbaar worden en er sprake is van voldoende betrouwbare data. In juli 2015 volgt de volgende monitor”, aldus de minister.

 

Te beperkte betrokkenheid vrijgevestigde zorgaanbieders

Uitsluitend voor het kwalitatieve deel is in zeer beperkte omvang betrokkenheid geweest van vrijgevestigde aanbieders, leden van de LVVP. De LVVP heeft de onderzoekers meerdere keren laten weten dat daarom geen enkele conclusie getrokken kan worden ten aanzien van vrijgevestigden. In de eerdergenoemde factsheet aan de Kamer ter voorbereiding op het debat van 21 januari heeft de LVVP de Kamer hierover geïnformeerd.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer