Over de LVVP

Uitbetaling pilot zorgclustermodel

Uitbetaling pilot zorgclustermodel

23-04-2020 Print

Alle deelnemers aan de pilot van het zorgclustermodel ontvangen zo spoedig mogelijk de vergoeding voor hun werkzaamheden. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bij ons aangegeven wat aan ieder deelnemend LVVP-lid vergoed zal worden. De vergoeding wordt door de zorgverzekeraars verstrekt en de LVVP fungeert als tussenpersoon. De uitbetaling aan de LVVP is vertraagd, maar gezien de huidige situatie en de financiële gevolgen zal de LVVP niet wachten op die uitbetaling, maar de vergoedingen alvast uitkeren. Alle leden die het betreft hebben hierover inmiddels bericht ontvangen.

Ook interessant

Dbc-regeltool van de NZa met regelgeving 2020

Wilt u iets weten over de dbc-regels? Kijk dan in de dbc-regeltool. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een online hulpmiddel voor ...

Lees meer

De veiligheid van het wifi-netwerk thuis

Een aantal leden werkt als gevolg van de coronacrisis (deels) vanuit huis. Het gevolg daarvan is dat de beveiliging van ...

Lees meer