Over de LVVP

Uitleg over de check van de kwalificatiecode onder uw agb-code

Uitleg over de check van de kwalificatiecode onder uw agb-code

04-02-2016 Print

Wij informeerden u al eerder over het correcte gebruik van uw agb-code in lijn met het kwaliteitsstatuut, dat met ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt voor alle ggz-aanbieders van verzekerde zorg. Om vanaf januari 2017 te mogen declareren, is het cruciaal dat verzekeraars kunnen toetsen of degene die declareert ook daadwerkelijk regiebehandelaar is volgens het kwaliteitsstatuut. Uw kwalificatiecode die onder uw agb-code hangt, geeft aan over welke kwalificatie u beschikt. Het LVVP-bureau ontvangt hierover nog steeds vragen. Daarom leggen wij hieronder uit hoe u op de website agbcode.nl bij de betreffende informatie uitkomt, zodat u uw kwalificatiecode kunt controleren.

  • Sectie II van het kwaliteitsstatuut (vrijgevestigde):

met de volgende kwalificaties kunt u regiebehandelaar zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sectie III van het kwaliteitsstatuut (instelling)

met de volgende kwalificaties kunt u regiebehandelaar zijn:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe checkt u uw kwalificatiecode?

Om te checken welke kwalificatiecode (onder uw agb -code) op u van toepassing is, handelt u al volgt:

  • ga naar www.agbcode.nl
  • klik bovenin de blauwe balk op ‘ik ben zorgaanbieder’
  • klik op het blauwe vierkantje met de tekst ‘ik wil mijn publieke gegevens in het AGB-register controleren’
  • voer in het zoekvak onder ‘zoeken in het AGB-register’ uw naam in zonder tussenvoegsel: als u Van Beek heet, vult u uitsluitend Beek in
  • klik op ‘zoeken’
  • u ziet een lijst met namen van praktijken en zorgverleners; klik op uw naam met vooraan in de rij de aanduiding ‘zorgverlener’ (klik niet op de rij met de aanduiding ‘onderneming’ of ‘vestiging’)
  • u komt vervolgens in het detailoverzicht van uzelf als zorgverlener (uw persoonlijke agb-code)
  • klik in de blauwe balk op ‘kwalificaties’. Daar treft u de kwalificatiecode aan waar het om gaat.

 

Hierboven staan de kwalificatiecodes opgesomd voor de beide secties en voor de beide echelons (gb-ggz en g-ggz). Heeft u een kwalificatiecode hangen onder uw agb-code die niet past bij de zorg die u declareert, dan worden de declaraties vanaf 2017 geblokkeerd. Het is dus van groot belang om uw agb-code te controleren en wanneer deze niet klopt direct contact op te nemen met Vektis (Vektis: agbcode.nl/Zorgaanbieder). Men voorziet een grote drukte en een mogelijke verwerkingstijd van drie maanden!

 

Tot slot wijzen wij u erop dat één van de voorwaarden om binnen sectie II (vrijgevestigden) te mogen declareren, is dat u declareert met een agb-code die begint met 94 (of 03 voor psychiaters). Indien de agb-code waarmee u declareert begint met 22 valt u onder sectie III (instellingen).

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer