Over de LVVP

Uitnodiging voor deelname aan de proefimplementatie met de conceptzorgstandaard aanpassingsstoornissen incl. overspanning en burn-out

Uitnodiging voor deelname aan de proefimplementatie met de conceptzorgstandaard aanpassingsstoornissen incl. overspanning en burn-out

04-02-2016 Print

Op dit moment wordt er door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gewerkt aan de zorgstandaard aanpassingsstoornissen. Voor de proefimplementatie is de NHG op zoek naar ggz-professionals werkzaam in de generalistische basis-ggz die in de periode 1 oktober – 31 december 2016 de conceptzorgstandaard kunnen testen bij drie tot vijf patiënten met een aanpassingsstoornis, overspanning of burn-out.

De proefimplementatie zal bestaan uit het uitvoeren van de aanbevelingen uit de conceptzorgstandaard en deze noteren op spreekuur­registratie­formulieren. Geschatte tijdsinvestering: lezen conceptzorgstandaard circa 2 uur + training van circa 3 uur + registratie per consult circa 10 minuten.

 

Ook zoeken wij kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden:

  • E-health
  • Angststoornissen
  • Aanpassingsstoornissen
  • Suïcidaal gedrag
  • Depressie

 

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden voor deelname aan werk- en adviesgroepen voor standaarden die nog in de ontwikkelingsfase verkeren. Daarnaast zoeken wij leden die conceptstandaarden willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van deze taken, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. De bijdrage van de vrijgevestigde ggz-professional aan de zorgstandaarden is van groot belang. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van dit jaar van kracht, ook voor uw praktijk!

In dit artikel leest u meer over het netwerk kwaliteitsontwikkeling en met name over het belang van de zorgstandaarden voor uzelf als zorgaanbieder, en ook voor patiënten en naasten.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer