Over de LVVP

Uitslag poll: hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

Uitslag poll: hoe lang mag een zorgtrajectnummer open staan?

27-10-2022 Print

In de vorige nieuwsbrief stond de volgende pollvraag: Wat is de termijn dat een zorgtrajectnummer open mag staan? In dit artikel lichten we het juiste antwoord toe.

Er waren meerdere antwoordmogelijkheden die juist waren. Van de hieronder genoemde 5 antwoorden is alleen het eerste antwoord echt fout. De antwoorden 2 t/m 5 zijn alle (in principe) waar. Achter de antwoorden vindt u het percentage respondenten dat voor dit antwoord koos.

  1. Maximaal 365 dagen.  (11%)
  2. In principe een oneindig aantal dagen. (14%)
  3. Maximaal het aantal dagen dat de behandeling duurt; is de behandeling gesloten, dan is ook het zorgtrajectnummer gesloten. (13%)
  4. Maximaal het aantal dagen dat de behandeling duurt; is de behandeling gesloten, dan is ook het zorgtrajectnummer gesloten. Komt de patiënt echter met een onverwachte terugval opnieuw in behandeling binnen 365 dagen dat de behandeling is afgesloten, dan wordt het bestaande zorgtrajectummer heropend. (51%)
  5. Uiterlijk 365 dagen nadat de behandeling is gestopt, wordt het zorgtrajectnummer automatisch gesloten. (11%)

 

Toelichting
In de factsheet zorgtrajectnummer  staat hierover:

“Een zorgtrajectnummer wordt automatisch afgesloten als er 365 kalenderdagen geen zorgprestatie is geleverd. De zorgaanbieder kan een zorgtrajectnummer ook zelf afsluiten voor die 365 dagen om zijn, als de behandeling (voor de Zvw) wordt afgesloten.”

Zolang een behandeling niet wordt afgesloten, wordt het zorgtrajectnummer ook niet gesloten. Omdat er geen grens aan de behandelduur is, kan een zorgtrajectnummer dus in theorie een oneindig aantal dagen open staan. Wordt de behandeling gesloten, dan sluit u ook het zorgtrajectnummer; antwoord 3 is dus ook correct. Komt een patiënt binnen 365 dagen terug met een onverwachte terugval, dan heropent u het zorgtrajectnummer en dus is antwoord 4 ook waar. Overigens is in dat geval geen nieuwe verwijsbrief nodig; het gaat immers om dezelfde zorgvraag als tevoren. Sluit u de behandeling niet, maar komt patiënt binnen 365 dagen na de laatste prestatie niet terug, dan wordt het zorgtrajectnummer automatisch gesloten – waarmee antwoord 5 dus ook correct is. Alleen diegenen die (onder andere) antwoord 1 kozen, zaten er helaas naast. De score is dus behoorlijk goed!

We attenderen u er nogmaals op: verander uw gedrag niet omdat er een nieuw model voor bekostiging is ingevoerd! Het kan en het mag niet zo zijn dat door een nieuw bekostigingsmodel de verleende zorg wijzigt.

Ook interessant

Veel vragen over het aanleveren van wachttijden bij het NZa zorgbeeldportaal

Veel leden melden zich bij het LVVP-bureau met vragen over het zorgbeeldportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het aanleveren ...

Lees meer

Nieuwe pollvraag over het eigen risico

De nieuwe pollvraag gaat over het eigen risico. Hoeveel eigen risico betaalt de patiënt, en welke factoren spelen daarbij ...

Lees meer