Over de LVVP

Uitslag van de poll: wat is zorgvraagtypering?

Uitslag van de poll: wat is zorgvraagtypering?

30-09-2021 Print

In de vorige nieuwsbrief lanceerden we de pollvraag ‘wat is zorgvraagtypering’? Van alle inzenders gaf iets meer dan de helft het juiste antwoord. Lees hieronder de toelichting.

Het juiste antwoord op de vraag ‘Wat is zorgvraagtypering?’ was antwoord A: Een gestructureerde beschrijving van mogelijke probleemgebieden en omstandigheden van de patiënt. 56% van de inzenders had het goed.

Antwoord B en C waren dus fout. 34% koos voor antwoord C: Het type zorg dat past bij een bepaalde diagnose. Antwoord B werd door 10% van de inzenders gekozen: Een momentopname van de gemoedstoestand van de patiënt en de bijbehorende classificatie vanuit de DSM-5.

Zorgvraagtypen zeggen iets over de ernst, de beperkingen en risico’s van de problematiek van de cliënten die hierin ingedeeld worden. Daaraan kan een bandbreedte van de verwachte intensiteit, hoeveelheid en duur van de zorg gekoppeld worden.

Strikt genomen is zorgvraagtypering geen momentopname. Er zijn namelijk vragen die de geschiedenis meenemen. Een beschrijving zou bijvoorbeeld ook kunnen. Ook gaat het niet over de zorgvraag van de patiënt, die kan goed anders zijn.

Ook interessant

Oproep: lager omzetplafond VGZ voor 2022? Meld het de LVVP!

Begin deze week riepen wij onze leden op om bij ons te melden wanneer zij van VGZ een (fors) lager ...

Lees meer

Vooraankondiging: LVVP-webinars over zorgvraagtypering in november

De LVVP zal voor de leden enkele webinars organiseren die specifiek gericht zijn op de zorgvraagtypering. Wat is zorgvraagtypering en ...

Lees meer