Over de LVVP

Uitslag poll: Moet de diagnose wel of niet op de factuur vermeld worden?

Uitslag poll: Moet de diagnose wel of niet op de factuur vermeld worden?

25-04-2022 Print

Moet de diagnose nog wel op de factuur vermeld worden nu het zorgprestatiemodel is ingevoerd? En zo ja, geldt dit dan alleen voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) of ook voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz)? En maakt het hierbij nog uit om wat voor soort consulten het gaat? In dit artikel leest u het juiste antwoord!

Het juiste antwoord op de pollvraag ‘moet de diagnose wel of niet op de factuur vermeld worden?’ is antwoord 3:

3. De diagnosehoofdgroep moet alleen voor behandelingen in de gespecialiseerde ggz op de factuur vermeld worden, maar dit geldt alleen voor behandelconsulten en niet voor diagnostiekconsulten.

19% van de 171 deelnemers had het goed!

Dat betekent dat de antwoorden 1, 2, 4 en 5 niet juist waren. Hieronder lichten we per antwoord toe waarom dit niet het juiste antwoord is.

Antwoord 1
Antwoordoptie 1 luidde:

1. De diagnosehoofdgroep moet zowel voor behandelingen in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz op de factuur vermeld worden.

14% van de respondenten koos dit antwoord.
Dit is onjuist. In de Nadere Regel staat dat er een uitzondering is voor trajecten in de gb-ggz voor wat betreft het vermelden van de diagnosehoofdgroep op de factuur. Bovendien wordt in dit antwoord niet vermeld dat de diagnose alleen vermeld hoeft te worden bij de behandelconsulten.

Antwoord 2
Antwoordoptie 2 luidde:

2. De diagnosehoofdgroep moet alleen voor behandelingen in de gespecialiseerde ggz op de factuur vermeld worden.

15% van de respondenten koos dit antwoord.
Wat hier staat is niet fout, maar dit is niet het meest juiste antwoord. Hier ontbreekt namelijk dat de diagnose alleen vermeld hoeft te worden bij de behandelconsulten.

Antwoord 4
Antwoordoptie 4 luidde:

4. De diagnosehoofdgroep hoeft niet meer op de factuur vermeld te worden. Sinds de invoering van het zorgprestatiemodel volstaat de zorgvraagtypering op de factuur.

27% van de respondenten koos dit antwoord.

Dit is onjuist. De zorgvraagtypering moet wel op de factuur vermeld worden, maar de diagnosehoofdgroep eveneens, voor behandelconsulten in de g-ggz. Overigens is het wel het streven dat na 2023 de zorgvraagtypering volstaat en dat vanaf dat moment de diagnose niet meer op de factuur vermeld hoeft te worden. Of dit inderdaad gaat plaatsvinden, hangt af van de vraag hoe het monitoren dan wel het spiegelen van de zorgvraagtypering aan de dsm-classificatie uitpakt.

Antwoord 5
Antwoordoptie 5 luidde:

5. De diagnosehoofdgroep moet zowel voor behandelingen in de generalistische basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz op de factuur vermeld worden, maar dit geldt alleen voor behandelconsulten en niet voor diagnostiekconsulten.

25% van de respondenten koos dit antwoord.

Dit is onjuist. De diagnosehoofdgroep hoeft niet vermeld te worden voor consulten in de gb-ggz.

Ook interessant

Pas vóór 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut aan

Graag herinneren wij u eraan dat u uiterlijk voor 1 juli 2022 uw kwaliteitsstatuut (ks) moet aanpassen naar versie LKS3.0. Tenminste, als ...

Lees meer

Nieuwe pollvraag: wat zijn de regels voor heraanmeldingen?

De poll is een leuke manier om te testen of u inmiddels goed op de hoogte bent van de ins &...

Lees meer