Over de LVVP

Uitspraak rechter over zorginkoop Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem

Uitspraak rechter over zorginkoop Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem

04-02-2016 Print

Gemeenten mogen bij hun aanbesteding niet alle (financiële) risico’s op het bordje van zorgaanbieders leggen. Dat is duidelijk geworden na de rechtszaak die een aantal jeugdzorgaanbieders met succes heeft aangespannen tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Die les moeten gemeenten ter harte nemen. Het kort geding is aangespannen door de Stichting Rivierduinen, ’s Heeren Loo, Stek Jeugdhulp en MEE. De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeenten de risico’s ‘disproportioneel’ bij de zorgverlener wilden leggen en gelastte dat de aanbesteding opnieuw moet. 

‘Gemeenten met budgetproblemen zoeken manieren om de risico’s te begrenzen. Die risico’s worden bij de markt gelegd, met de gedachte dat marktpartijen dusdanig brede schouders hebben, dat ze die risico's wel kunnen dragen. De rechter heeft nu gezegd dat er geen contracten mogen worden gesloten met onbeperkte aansprakelijkheid’, aldus Heemskerk, de betrokken advocaat die gespecialiseerd is in mededingingsrecht. Het is een uitspraak met brede relevantie. ‘Er moet balans in de contracten zitten; het moet een fair contract zijn.’ Dat was met het budgetplafond en het verbod op wachtlijsten door Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet het geval.

De SP heeft bij staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) om opheldering gevraagd over de aanbestedingskwestie. SP-lid Nine Kooiman wil onder meer weten welke gemeenten en jeugdzorgregio’s soortgelijke aanbestedingsprocedures hebben gevolgd. Ook wil ze weten of de staatssecretaris deze gemeenten en/of jeugdhulpregio’s gaat verplichten hun aanbestedingen over te doen: ‘Welke conclusies trekt u voor uw eigen beleid ten aanzien van de bestrijding van wachtlijsten wanneer de voorzieningenrechter het niet reëel acht dat jeugdhulpinstellingen geen wachtlijsten mogen hebben terwijl hun budget gekort wordt?’ legt zij in Kamervragen aan Van Rijn voor.

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om de inkoop van jeugdhulp op een andere manier in te vullen. Daarnaast gaan deze gemeenten contact opnemen met de zorgaanbieders jeugd-ggz voor een afspraak om de zorgcontinuïteit te bespreken.

De LVVP volgt deze ontwikkelingen met veel interesse. De wijze van contractering in een aantal gemeenten, al dan niet via ingewikkelde Europese aanbestedingsprocedures, baart ons grote zorgen. We zijn blij met de uitspraak van de rechter voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Wij onderschrijven de conclusie dat de risico’s van het contract niet disproportioneel bij de zorgaanbieders gelegd kan en mag worden. Dat er voor 2017 wellicht niet tijdig gecontracteerd kan worden vanwege de uitspraak, mag naar de mening van de LVVP niet leiden tot gevolgen voor patiënten die in behandeling zijn of in behandeling komen. Samen met onze k&j-leden bewaken wij  deze belangen. Indien nodig zullen wij stappen ondernemen richting VNG, VWS, Tweede Kamer of de media.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer