Over de LVVP

Uniforme regels voor declaraties klein stapje in de goede richting

Uniforme regels voor declaraties klein stapje in de goede richting

24-05-2018 Print

Zorgverzekeraars hebben onlangs afgesproken dat zij in eerstelijns- en ggz-contracten uniforme bepalingen voor declaraties gaan hanteren, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland. Een klein stapje in de goede richting, aldus de LVVP. Helaas bevatten de uniforme regels ook mogelijke verplichtingen voor vrijgevestigde ggz-professionals. De LVVP ondersteunt de leden bij het contracteerproces middels de jaarlijkse special zorginkoopbeleid en het contractenoverzicht dat in het najaar verschijnt.

Met ingang van het contractjaar 2019 is de opzet van de declaratieparagraaf in de contracten bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor zorgaanbieders: het ‘zoeken naar de verschillen’ in de contracten op het gebied van declareren is niet meer nodig. Ook zorgverzekeraars zelf hebben er profijt van: de uniforme opzet werkt namelijk voor meerdere sectoren, waardoor het opstellen en onderhouden van contracten makkelijker wordt.

 

Uniforme declaratieparagraaf

Zorgverzekeraars hebben de zogenoemde uniforme declaratieparagraaf vastgesteld met inbreng van de brancheverenigingen van de zorgaanbieders. Het is een aanvulling op de algemene bepalingen die vorig jaar zijn geïntroduceerd. Ook de LVVP heeft een aantal punten ingebracht; helaas is daarvan niets overgenomen. Met name de beschreven plicht om informatie te geven over de vergoeding van de zorg roept vragen op. Er bestaat al zo’n plicht voor zorgaanbieders, maar de nieuwe tekst in de declaratieparagraaf wekt de indruk dat een zorgaanbieder ook informatie zou moeten geven over zaken die in de polissen staan. Zorgverzekeraars Nederland geeft aan dat dit niet zo bedoeld is, maar de tekst is daar niet helder over.

De nieuwe uniforme regels voor declareren zijn overigens niet van toepassing op lopende meerjarenafspraken. Kijk hier voor de uniforme declaratieparagraaf voor de eerstelijnszorg en de ggz voor de zorginkoop van 2019.

 

De LVVP pleit al jarenlang voor uniformiteit in de contractering. De uniforme declaratieparagraaf is een goede eerste stap. Het is onze ultieme wens om het gehele contracteringsproces te uniformeren.

Ook interessant

Reminder: uitnodiging algemene ledenvergadering 13 juni 2018

LVVP-leden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering op woensdag 13 juni 2018. Deze wordt van 18.30 tot 21.00 ...

Lees meer

Parallelliteit farmacotherapie mag alleen in gespecialiseerde ggz

Zoals we eerder meldden is in de gespecialiseerde ggz (g-ggz) per 1 januari 2018 een nieuw zorgtype geïntroduceerd voor de behandeling ...

Lees meer