Over de LVVP

Update actieplan wachttijden ggz

Update actieplan wachttijden ggz

18-10-2018 Print

Afgelopen zomer stelde een aantal partijen in de ggz, waaronder de LVVP, gezamenlijk een actieplan op om de wachttijden in de ggz verder terug te dringen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het actieplan wachttijden ggz? Ga dan naar www.wegvandewachtlijst.nl > nieuwsupdate en meld u aan voor de nieuwsbrief.

Het actieplan bestaat uit een aantal speerpunten, waaraan inmiddels met volle kracht gewerkt wordt:

 

  • 24 regionale taskforces analyseren knelpunten en werken aan oplossingen.
  • De eerste positieve voorbeelden zijn er al, zoals het organiseren van één verwijs- en triageloket in Limburg of door het ontlasten van de regiebehandelaar in Groningen.
  • In oktober wordt gestart met onderzoek naar de lange wachttijden voor specifieke cliëntgroepen, zoals cliënten met autisme, licht verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornissen en trauma.
  • Binnenkort start de zgn. casusaanpak, waarbij  zorgaanbieders als regio aan de hand van casussen tot afspraken over regie en doorzettingsmacht te komen.
  • Wachttijdbegeleiding: wat werkt wel, wat niet? Wat mag wel en wat niet?
  • De Vereniging van Ervaringsdeskundigen inventariseert hoe organisaties in het kader van wachtlijstbeheer bewust ervaringsdeskundigen inzetten.
  • Er verschijnt vanaf nu een tweewekelijkse nieuwsbrief over de ontwikkelingen en activiteiten van het actieplan. Aanmelden kan via www.wegvandewachtlijst.nl.

 

Blijf uw wachttijden aanleveren bij Vektis

Uit de signalen die de LVVP uit de vereniging ontvangt, blijkt dat leden al veel doen om de wachttijden terug te dringen. Ook melden vrijgevestigden hun wachttijden trouw bij Vektis, We roepen LVVP-leden op om dat vooral te blijven doen, ook als ze een aanmeldstop hebben.

Ook interessant

Zorg anders organiseren: de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

De taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOZP) heeft onderzocht hoe de zorg in Nederland anders georganiseerd kan worden. ...

Lees meer

Extra nieuwsbrief: Voorwaarden Zilveren Kruis en De Friesland Zorgverzekeraar afhankelijk van vestigingsplaats!

Zilveren Kruis sluit contracten met ggz-zorgaanbieders voor zowel Zilveren Kruis als De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland doet dat in Friesland ...

Lees meer